Højt merafkast efter købssignaler fra rektangelformationer

Publicered d. 16. oktober 2019

Nye forskningsresultater fra Investtech viser, at aktier med købssignaler fra rektangelformationer på de nordiske børser statistisk set har givet et højt merafkast. Købssignaler fra rektangelformationer i Investtechs kortsigtede kursdiagrammer har givet et årligt merafkast på 16,7 procentpoint i perioden 1996-2018.

Geometriske kursformationer, så som rektangler, bruges i teknisk aktieanalyse til at sige noget om fremtidig kursudvikling. Tanken er, at disse formationer beskriver den psykologiske tilstand hos investorerne; hvorvidt de fremover er tilbøjelige til at ville købe eller sælge aktier og dermed indikere den videre retning for kursen. Rektangelformationer er en type af sådanne formationer, og mange investorer bruger dem som en vigtig del af beslutningsgrundlaget ved køb og salg af aktier.

Når en rektangelformation udvikles, genspejler det, at investorerne er usikre på den videre retning for aktien. Kursen bevæger sig sidelæns mellem et støtteniveau og et modstandsniveau. Når vi får et opsving, genspejler det, at investorerne er blevet mere optimistiske. Ifølge teknisk analyseteori skal kursen så stige mindst lige så meget som rektangelet er højt.

Investtechs algoritmer identificerer disse formationer for dig. I vores kursgrafer bliver rektangelformationer angivet med betegnelsen REC og en grøn pil opad for købssignaler. Pilen angiver teoretisk kursmål. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er fx ChemoMetec , som gav købssignal fra rektangelformation den 15. oktober.

Figur 1: ChemoMetec (CHEMM.CO) Seneste slutkurs: 150.20 (+5.80), 15. okt 2019

Vores abonnenter kan finde aktier med lignende købssignaler blandt andet med værktøjet Signaler.

Vi ønsket at se, hvilke statistiske resultater sådanne købssignaler har givet, og undersøgte derfor afkastningen på norske, svenske, danske og finske aktier i kølvandet af købs- og salgssignaler fra rektangelformationer identificeret i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellemlangt og langt sigt. Vi havde op imod 23 år med data, fra 1996 til 2018.

Grafen herunder viser gennemsnitlig kursudvikling i kølvandet af købssignaler fra rektangelformationer identificeret i vores kortsigtede kursgrafer på de nordiske børser. Kort sigt defineres som en investeringshorisont på 1-6 uger. Signalerne udløses på dag 0, og vi har set på udviklingen frem til dag 22. Kun dage, hvor børsen er åben, indgår, således at 22 dage svarer til cirka en måned frem i tid. Den tykke blå kurve viser, hvordan aktier med købssignaler har udviklet sig. Det skraverede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Den smalle blå kurve viser, hvordan referenceindekset har udviklet sig i samme periode, som vi målte udviklingen for aktierne med købssignaler.

Figur 2: Købssignal fra rektangelformationer Norge, Sverige, Danmark og Finland samlet, kort sigt, 1996-2018.

Købssignaler fra rektangelformationer på kort sigt har givet et merafkast på 1,2 procentpoint efter en måned, svarende til et årligt merafkast på 16,7 procentpoint.

Købssignaler fra rektangelformationer på mellemlangt sigt har givet et merafkast på 2,3 procentpoint efter tre måneder, svarende til et årligt merafkast på 9,8 procentpoint.

På langt sigt har købssignaler fra rektangelformationer givet et merafkast på 2,7 procentpoint efter tre måneder, svarende til et årligt merafkast på 11,6 procentpoint.

Forskningen viser, at der er stor sandsynlighed for, at signaler fra rektangelformationer i Investtechs kursdiagrammer også fremover vil kunne give gode indikationer for, hvordan aktierne vil udvikle sig. Aktier med købssignaler fra rektangelformationer vil statistisk set give et højt merafkast!

Du finder flere detaljer og resultater i forskningsrapporterne her (på norsk):

Rektangleformationer, kort sigt

Rektangelformationer, mellemlangt sigt

Rektangelformationer, langt sigt

 

 

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK