Ændringer i algoritmerne for støtte og modstand

Publiceret d. 20. september 2019


Investtech-forskningen fra efteråret 2019 omhandlende støtte og modstand har belyst en række vigtige fund. På nogle områder svarer forskningsresultaterne til dem fra teknisk analyseteori, mens andre resultater indikerer, at teorien er mangelfuld eller til og med forkert. Vi har derfor valgt at ændre på algoritmerne, der bruges ved Investtechs automatiske tekniske analyser.


De tre hovedkonklusioner er som følger:

Konklusion 1:
Aktier, der har reageret ned og tester støtte (købssignal) eller har reageret op og tester modstand (salgssignal), har i store træk udviklet sig på linje med børsen i den efterfølgende periode. Signaler af den type giver et indtryk af den kommende kursudvikling og kan uden væsentligt tab udelades fra en teknisk analyse af en aktie. Resultaterne sår tvivl om et vigtigt element i klassisk teknisk analyseteori.

Konklusion 2:
Aktier, der er brudt op gennem modstand (købssignal), er fortsat med at stige, og de er steget mere end den generelle børsudvikling. Aktier, der er brudt ned gennem støtte (salgssignal), er fortsat med at klare sig dårligt fremover. Den type signaler kan være værdifulde i en beslutning om, hvor vidt aktien skal købes eller sælges. Hvis man overvåger en aktie med henblik på køb, vil tiden efter brud op gennem modstand være et statistisk set gunstigt købstidspunkt. Dette er i tråd med klassisk teknisk analyseteori.

Konklusion 3:
Aktier, der ligger langt over støtte og ikke har modstand, er steget betydeligt den kommende periode. Tilsvarende har aktier, der ligger langt under modstand og ikke har støtte, klaret sig dårligt den kommende periode. Trods det at dette teoretisk set ofte anses for at være neutrale situationer, viser forskningsresultaterne her, at det statistisk set er særdeles gode signaler.

Resultaterne synes at være konsistente, stærke og robuste. Vi har fra og med analyser med slutkurs 19. september implementeret følgende ændringer i vores automatiske analyser:

  • Reaktion tilbage og test af støtte anses for at være neutralt. Dette blev tidligere anset for at være positivt.
  • Reaktion op og test af modstand anses for at være neutralt. Dette blev tidligere anset for at være negativt.
  • Kurs langt over støtte og mangel på modstand anses for at være positivt. Dette blev tidligere anset for at være neutralt.
  • Kurs langt under modstand og mangel på støtte anses for at være negativt. Dette blev tidligere anset for at være neutralt.
  • Kurs mellem støtte og modstand, uden at ligge for tæt på nogle af niveauerne, anses for at være neutralt. Dette blev tidligere anset for at være positivt, hvis kursen lå meget tættere på støtte end modstand, og negativt hvis kursen lå meget tættere på modstand end støtte.

På nogle områder bevares algoritmerne uændret:

  • Brud op gennem modstand anses for at være positivt.
  • Brud ned gennem støtte anses for at være negativt.

Læs mere om resultaterne i forskningsrapporten her (på norsk).

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK