Investtech-forskning: Kursformationer - oversigtsartikel

Publicered d. 13. januar 2020

Geometriske kursformationer, såsom rektangler, dobbeltbund og hoved-og-skulder-formationer, bruges i teknisk aktieanalyse for at forudsige den fremtidige kursudvikling. Formationerne kan forklares på baggrund af menneskelig adfærd og psykologiske forhold, men ofte også ud fra den økonomiske udvikling i bedrifterne, og mange investorer bruger dette som en vigtig del af beslutningsgrundlaget ved køb og salg af aktier.

Vi har set hvilke kursbevægelser, der er fulgt efter købs- og salgssignaler fra formationer i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børs over en periode på 23 år; fra 1996 til 2018. Langt hen ad vejen bekræfter mange af resultaterne teorien, men i ét tilfælde har aktierne, i forhold til, hvad anerkendt teori siger, udviklet sig helt modsat.

Dette dokumentet er en oversigtsartikel med resultater og hovedkonklusioner. Detaljerne er beskrevet i seks artikler for de forskellige købs- og salgssignaler, der igen tager udgangspunkt i ni forskningsrapporter.

Købssignal: Rektangelformation

Kjøpssignal: RektangelformasjonTeori: Købssignal fra en rektangelformation signalerer, at optimismen hos investorerne er øgende, og at aktien fortsætter eller indleder en stigende trend. En aktie, der har givet et købsignal fra en rektangelformation, indikerer at stige yderligere. Dette gælder især, når aktiekursen allerede er i en stigende trendkanal. Investorer har modtaget en ny positiv overraskelse, som har udløst signalet, og optimismen stiger.

+9,8%p

Forskningsresultater:
Norden 1996-2018, totalt 4.314 signaler.
Aktier med købssignaler fra rektangelformationer har i gennemsnit klaret sig bedre end markedet de kommende måneder. Årligt afkast har været 9,8 procentpoint bedre end referenceindekset.

Læs forskningsartikel her>>

 

Salgssignal: Rektangelformasjon

Salgssignal: RektangelformasjonTeori: Salgssignal fra en rektangelformation signalerer, at pessimismen hos investorerne er øgende, og at aktien fortsætter eller indleder en faldende trend. En aktie, der har givet salgssignal fra en rektangelformation, indikerer at falde videre. Dette gælder især, når aktiekursen allerede ligger i en faldende trendkanal. Investorerne har fået sig en ny negativ overraskelse, som har udløst signalet, og frygten er øgende.

-4,9%p

Forskningsresultater:
Norden 1996-2018, totalt 3.109 signaler.
Aktier med salgssignaler fra rektangelformationer har i gennemsnit klaret sig dårligere end markedet de kommende måneder. Årligt afkast har været 4,9 procentpoint lavere end referenceindekset.
Læs forskningsartikel her>>

 

Købssignal: Omvendt-hoved-og-skuldre-formation

Kjøpssignal: Omvendt-hode-og-skuldre-formasjonTeori: Købssignal fra en omvendt-hoved-og-skuldre-formation signalerer, at optimismen hos investorerne er øgende, og at aktien indleder en stigende trend. Mange regner sådanne formationer som nogle af de mest pålidelige signaler inden for teknisk analyse. En omvendt-hoved-og-skuldre-formation er en bundformation, som markerer slutningen på en nedgangsperiode. Formationen består af en venstre skulder, et hoved og en højre skulder forbundet med en halslinje. Købssignalet gives, når kursen bryder halslinjen på vej op fra højre skulder.

+5,2%p

Forskningsresultater:
Norden 1996-2018, totalt 1.443 kjøpssignaler.
Aktier med købssignaler fra omvendt-hoved-og-skulder-formationer har i gennemsnit klaret sig bedre end markedet de kommende måneder. Årligt afkast har været 5,2 procentpoint bedre end referenceindekset.
Læs forskningsartikel her>>

 

Salgssignal: Hoved-og-skuldre-formation

Salgssignal: Hode-og-skuldre-formasjonTeori: Salgssignal fra en hoved-og-skuldre-formation signalerer, at pessimismen hos investorerne er øgende, og at aktien indleder en faldende trend. Mange regner sådanne formationer som nogle af de mest pålidelige signaler inden for teknisk analyse. En hoved-og-skuldre-formation er en topformation, som markerer slutningen på en opgangsperiode. Formationen består af en venstre skulder, et hoved og en højre skulder forbundet med en halslinje. Salgssignalet gives, når kursen bryder halslinjen på vej ned fra højre skulder

-1,3%p

Forskningsresultater:
Norden 1996-2018, totalt 1.830 salgssignaler.
Aktier med salgssignaler fra hoved-og-skulder-formationer har i gennemsnit klaret sig lidt dårligere end markedet de kommende måneder. Årligt afkast har været 1,3 procentpoint lavere end referenceindekset.
Les forskningsartikkel her>>

 

Købssignal: Dobbel-bund-formation

Kjøpssignal: Dobbel bunn-formasjonTeori: Købssignal fra en dobbel-bund-formation signalerer, at optimismen hos investorerne er øgende, og at aktien indleder en stigende trend. En dobbel-bund-formation er en bundformation, som markerer slutningen på en nedgangsperiode. Formationen består af to bunde, som er omtrent lige dybe. Købssignalet gives, når kursen bryder op over bundene.

-0,2%p

Forskningsresultater:
Norden 1996-2018, totalt 2.607 kjøpssignaler.
Aktier med købssignaler fra dobbelt bund-formationer har i gennemsnit klaret sig omtrent som markedet de kommende måneder. Årligt afkast har været 0,2 procentpoint lavere end referenceindekset. Statistikken gælder formationer i Investtechs mellemlange kursdiagrammer, mens kortsigtede og langsigtede formationer har givet helt anderledes resultater.
Læs forskningsartikel her>>

 

Salgssignal: Dobbel-top-formation

Salgssignal: Dobbel topp-formasjonTeori: Salgssignal fra en dobbel-top-formation signalerer, at pessimismen hos investorerne er øgende, og at aktien indleder en faldende trend. En dobbel-top-formation er en topformation, som markerer slutningen på en opgangsperiode. Formationen består af to toppe, der er omtrent lige høje. Salgssignalet gives, når kursen bryder ned under toppene.

+1,3%p

Forskningsresultater:
Norden 1996-2018, totalt 3.481 salgssignaler.
Aktier med salgssignaler fra dobbelt top-formationer har i gennemsnit klaret sig en smule bedre end markedet de kommende måneder. Resultatet går imod teorien. Årligt afkast har været 1,3 procentpoint bedre end referenceindekset. Statistikken gælder formationer i Investtechs mellemlange kursdiagrammer, mens kortsigtede og langsigtede formationer har givet helt anderledes resultater.
Læs forskningsartikel her>>

 

Konklusioner

Baseret på ovenstående resultater, har vi følgende konklusioner:

Konklusion rektangelformationer
Aktier, der har udløst købssignaler fra rektangelformationer i Investtechs kursdiagrammer, er fortsat med at stige, og de er steget mere end den generelle børsudvikling. Aktier, der har udløst salgssignaler fra rektangelformationer, er fortsat med at gøre det svagt fremover. De signaler kan være værdifulde i en beslutning om, hvorvidt en aktie skal købes eller sælges. Hvis man overvåger en aktie med henblik på køb, vil tiden efter købssignal fra en rektangelformation være et statistisk set gunstigt købstidspunkt. Dette er i tråd med klassisk teknisk analyse-teori.

Konklusion hoved-og-skulder-type-formationer
Aktier, der har udløst købssignaler fra omvendt-hoved-og-skulder-formationer i Investtechs kursdiagrammer, er fortsat med at stige, og de er steget mere end den generelle børsudvikling. Aktier, der har udløst salgssignaler fra hoved-og-skulder-formationer, er fortsat med det svagt fremover. Sådanne signaler kan være værdifulde i en beslutning om, hvorvidt en aktie skal købes eller sælges. Statistisk set er signalerne stærkere for lange end for korte formationer, og kursbevægelsen er kraftigst den første måned.

Konklusion dobbelt bund- og dobbelt top-formationer
Aktier, der har udløst signaler fra dobbelt bund- og dobbelt-top formationer i Investtechs mellemlange kursdiagrammer, har udviklet sig omtrent som andre aktier de kommende måneder. På kort sigt har sådanne signaler givet en lille kursbevægelse i modsætning til, hvad teorien foreslår. Formationerne er små og udsat for kortvarig støj, og resultaterne indikerer, at de formationer kan ignoreres i analysesammenhæng. Langsigtede formationer har givet kursbevægelse i signalretningen og anses for at være mere pålidelige.

Resultaterne var ganske ensartede i de fire lande vi studerede. For hoved-og-skulder-type-formationer og dobbelt top- og bund-formationer var signaleffekten forskellig i Investtechs kortsigtede, mellemlange og langsigtede kursgrafer. Datasættene var for små til at konkludere noget angående forskelle mellem små selskaber og store selskaber og de forskellige dele af tidsperioden, som vi studerede.

Vi har undersøgt signaler over en relativt lang tidsperiode, så kvaliteten af grundlagsdataene anses for at være gode, og algoritmerne, der er brugt, er helautomatiske og anses for at identificere signaler fra kursformationer på en god måde. Datasættet er mellemstort og konklusionerne anses for at være temmelig robuste.

Læs mere i forskningsrapporten her (på norsk).

Keywords: h_PatGeneral.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK