Investtech-forskning: Trendsignaler under coronapandemien i 2020

Publiceret 04.05.2021

”Trender” er et centralt begreb inden for teknisk analyse, og trendanalyser bliver flittigt benyttet af investorer som grundlag for køb og salg af aktier. Vi har nærstuderet, hvordan trendsignaler slog til under coronapandemien i 2020 og det forudgående år 2019. Trods særdeles exceptionelle markedsforhold og en relativt kort observationsperiode, synes statistikken overordnet set at bekræfte det, vi allerede vidste i forvejen; Aktier i stigende og faldende trender - og brud på disse - vil blive ved med at være vigtige tekniske signaler.

Året 2020 var meget specielt. Det startede med opsving og en ny all-time-high for mange af verdens aktiemarkeder. Mod slutningen af februar satte frygten for Corona ind, og da pandemien i midten af marts var et faktum, var Oslo Børs og Stockholmsbørsen begge faldet 33 procent, imens den københavnske børs var gået 28 procent ned. Derefter startede en indhentning af det tabte, vi sjældent har set magen til. Optimismen var så stor, at vi ifølge Investtechs hausseindekser for Norge og Danmark skulle helt tilbage til 2007 for at finde mere positive investorer. Fra bunden i marts til slutningen af december steg de tre børser henholdsvis 53, 56 og 70 procent og gav nye rekordnoteringer.

Vi har set, hvilke kursbevægelser, der er fulgt efter købs- og salgssignaler fra stigende og faldende trender i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børs under coronapandemien i 2019 og 2020.

Mange signaltyper udløses af trender:

  • 1a) Aktier der ligger i stigende trend (køb)
  • 1b) Aktier der ligger i faldende trend (salg)
  • 2a) Aktier der bryder op fra stigende trend (køb)
  • 2b) Aktier der bryder ned fra faldende trend (salg)
  • 3a) Aktier der bryder ned fra stigende trend (køb)
  • 3b) Aktier der bryder op fra faldende trend (salg)
  • 4a) Aktier der bryder op fra horisontal trend (køb)
  • 4b) Aktier der bryder ned fra horisontal trend (salg)

Nu skal vi se nærmere på 1a) aktier der ligger i stigende trend. Ifølge teknisk analyseteori er det et købssignal, når aktien ligger i stigende trend. Læs mere om teorien her.

Grafen herunder viser den gennemsnitlige kursudvikling efter købssignaler fra aktier i stigende trend identificeret på Investtechs mellemlange kursgrafer. Signalerne udløses på dag 0, og vi har set på udviklingen frem til dag 66. Kun dage, hvor Børsen er åben indgår, således at 66 dage svarer til cirka tre måneder. Den kraftige blå kurve viser, hvordan aktier med købssignaler har udviklet sig. Det farvede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Den smalle blå kurve viser, hvordan referenceindekset har udviklet sig i samme periode, som vi målte på aktierne med købssignalers udvikling.

Figur: Afkastning efter købssignaler fra aktier i stigende trend identificeret på Investtechs mellemlange kursgrafer. Kraftig blå kurve er signalaktierne, smal blå er referenceindekset. Norden 2019-2020.

Aktier i stigende trend havde altså i gennemsnit et opsving på 4,7 procent efter 66 dage, mens referenceindekset i samme periode steg 2,1 procent. Dette svarer til et merafkast på 2,7 procentpoint.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal) Norge Sverige Danmark Finland Vægtet gennemsnit
Købssignal 17.4 % 19.9 % 21.4 % 17.5 % 19.3 %
Referenceindeks i samme periode -2.1 % 10.0 % 21.0 % 4.4 % 8.1 %
Merafkast købssignal 19.5 %p 9.9 %p 0.3 %p 13.1 %p 11.2 %p

I tabellen her over er afkastet efter 66 dage omregnet til årlige tal. Samlet set udvikler aktier med købssignaler sig altså med en årlig stigningshastighed på 11,2 procentpoint stærkere end referenceindekset i tiden efter signalerne.

Til trods for krakket i marts 2020, har aktier i stigende trender i gennemsnit givet et godt afkast i perioden; både absolut og relativt til indekset. Resultaterne er stærkere end dem, der blev publiceret i 2019 med data fra perioden 1996-2018. Køb af aktier i stigende trend anses for at være en god strategi, der også har fungeret under coronapandemien.

Samlet set ser vi, at resultaterne efter alle købssignaler fra trender statistisk set var mere væsentlige end for salgssignalerne. Til trods for en meget atypisk periode, synes resultaterne samlet set at bekræfte og understrege vores tidligere forskningsresultater på trender. Investtechs algoritmer for identifikation af trender i kursgrafer, og brud på sådanne trender, anses for at kunne give vigtige input ved handelsstrategier for køb og salg af aktier.

Aktier med købssignal fra trend på mellemlangt sigt (stigende trend, brud op fra stigende trend, brud ned fra stigende trend eller brud op fra horisontal trend) har i gennemsnit givet et godt merafkast. Resultaterne følger teorien, de er statistisk signifikante, og de styrker tidligere forskningsresultater fra Investtech.

Aktier, der ligger i faldende trend (salgssignal), har klaret sig svagere end den generelle børsudvikling i coronaperioden. Det samme gør sig gældende for aktier, der er brudt op fra faldende trend. De andre salgssignaler fra trend er mindre væsentlige.

Selv under meget atypiske markedsforhold kan teknisk analyse give vigtige og gode signaler. Når forholdene er meget anderledes end de var i perioden, hvor statistikken er indsamlet, må man imidlertid være forsigtig med blindt at følge signalerne. For langsigtede investorer anses det for at være mest korrekt at give mindst samlet risiko for mindre afkast mod markedet og altid være fuldt investeret.

Flere detaljer og drøftelser af resultaterne finder du på norsk i forskningsrapporten her (kræver Professional-abonnement).

 

 

Keywords: h_TF,h_TR.

Skrevet af

Asbjørn Taugbøl
Analytiker
i Investtech

Tidligere forskning på trender:

Trendbibelen

Forskningsrapport:

Trender - signalstatistikk Norden 2019 og 2020

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK