Investtech-forskning: Solidt merafkast efter brud op fra vandret trend

Publicered 08.09.2020

Brud op på en vandret trend signalerer et positivt skift i investorpsykologien og er samtidig et købssignal. Ny forskning fra Investtech viser, at aktier, der er brudt op fra vandrette trender på mellemlangt sigt, i gennemsnit er steget 7,8 procent i løbet af de efterfølgende tre måneder. I forhold til referenceindeksene i samme periode klarede aktier med brud op sig 4,4 procentpoint bedre.

Trender er noget af det mest centrale inden for teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver, hvilken retning en aktie eller markedet bevæger sig i. Teknisk analyse-teori siger, at vandrette trender indikerer, at gruppen af investorer er i balance over tid. Når kursen bryder op, er det et tegn på stigende købsinteresse – der er med andre ord kommet en overvægt af købere i aktien. Særligt hvis et brud op sker på stigende volumen, signalerer det begyndelsen på en stigende trend og dermed et videre opsving på sigt. Mere information om trender - og hvordan Investtech identificerer forskellige typer af trender - er nærmere beskrevet her.

Investtechs algoritmer identificerer brud på trender for dig. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er fx. Luxor B, som per 04.09.2020 er brudt op fra en vandret trend på mellemlangt sigt.

Figur 1: Luxor B (LUXORB.CO) Siste sluttkurs: 430.00 (+8.00), 4. sep 2020

Vi ønsker at belyse, hvilke resultater aktier med brud op fra vandrette trender statistisk set har givet. Derfor har vi studeret afkastningen på norske, svenske, danske og finske aktier i kølvandet på købssignaler fra brud op på vandrette trender i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellemlangt og langt sigt. Vi havde op imod 23 år med data; fra 1996 til 2018. En vandret trend har en stigningshastighed på mellem -10 og +10 grader. Vi definerede et købssignal som første dag, en aktie brød taget i en vandret trendkanal, eller når aktien lå over taget i en vandret trendkanal, og der var gået mere end 22 dage siden forrige signal.

Graferne herunder viser den gennemsnitlige kursudvikling i kølvandet på købssignaler fra brud op gennem taget af vandrette trender i Investtechs mellemlange kursgrafer. Signalerne udløses på dag 0. Kun dage, hvor børsen er åben, indgår, således at 66 dage svarer til cirka tre måneder. Den tykke blå kurve viser, hvordan aktier med købssignaler har udviklet sig. Det skraverede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Den smalle blå kurve viser, hvordan referenceindekset har udviklet sig i samme periode, som vi målte udviklingen for aktierne med købssignaler.

Figur 2: Brud op fra vandret trend, mellemlangt sigt, 1996-2018, Norden samlet.

Aktier med brud op fra vandret trend på kort sigt steg 2,8 procent den efterfølgende måned. I forhold til referenceindeksene i samme periode, klarede aktierne med brud op fra vandrette trender sig 1,7 procentpoint bedre – svarende til et årligt merafkast på 24 procentpoint.

Aktier med brud op fra vandret trend på mellemlangt sigt steg 7,8 procent de efterfølgende tre måneder. I forhold til referenceindeksene i samme periode, klarede aktierne med brud op fra vandrette trender sig 4,4 procentpoint bedre – svarende til et årligt merafkast på 19,4 procentpoint.

Aktier med brud op fra vandret trend på langt sigt steg 5,0 procent de næste tre måneder. I forhold til referenceindeksene i samme periode, klarede aktierne med brud op fra vandrette trender sig 2 procentpoint bedre - svarende til et årligt merafkast på 8,5 procentpoint.

Resultaterne er konsekvente på de fire markeder og viser, at brud op fra vandrette trender har resulteret i et kraftigt kursopsving.

Tidsperioden, hvor undersøgelsen er foretaget, er relativt lang, kvaliteten af de grundlæggende data anses for at være god, og algoritmerne, der er brugt for at identificere trenderne, er fuldautomatiske. Statistiske forholdstal antyder høj grad af signifikans. Resultaterne er relativt ensartede på de fire markeder, og variationen i signalstyrke over tid har været lille. Det indikerer, at vi har fundet reelle effekter i markedet, som vil vare ved over tid.

Der antages at være stor sandsynlighed for, at trendsignaler også fremover vil kunne give gode indikationer for, hvordan aktier vil udvikle sig. Aktier, der bryder op fra vandret trend forventes statistisk set at give et stærkt merafkast mod markedet fremover.

Læs mere i forskningsrapporterne her (på norsk):

Brud op/ned fra vandret trend, kort sigt

Brud op/ned fra vandret trend, mellemlangt sigt

Brud op/ned fra vandret trend, langt sigt

Keywords: h_THorBrU,help topic main report.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK