Investtech-forskning: Brud ned fra vandret trend er et salgssignal

Publicered 08.09.2020

Brud ned på en vandret trend signalerer et negativt skift i investorpsykologien og er et salgssignal. Ny forskning fra Investtech viser, at aktier, der er brudt ned fra vandrette trender på mellemlangt sigt, i gennemsnit er faldet 1,0 procent i løbet af de efterfølgende tre måneder. I forhold til referenceindeksene i samme periode, klarede aktierne med brud ned sig 3,0 procentpoint dårligere.

Trender er noget af det mest centrale indenfor teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver, hvilken retning en aktie eller markedet bevæger sig i. Teknisk analyse-teori viser, at vandrette trender indikerer, at gruppen af investorer er i balance over tid. Når kursen bryder ned, er det et tegn på stigende salgsinteresse – at der er blevet en overvægt af sælgere i aktien. Dette kan ofte komme som følge af fundamentale nyheder. Særligt hvis et brud ned sker på stigende volumen, signalerer det begyndelsen på en faldende trend og dermed en videre nedgang på sigt . Mere information om trender og hvordan Investtech identificerer forskellige typer trender, er nærmere beskrevet her.

Investtechs algoritmer identificerer brud på trender for dig. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er fx. The Drilling Company, som per 08.09.2020 er brudt ned fra en vandret trend på mellemlangt sigt

.

Figur 1: The Drilling Company o (DRLCO.CO) Siste sluttkurs: 140.70 (-3.50), 7. sep 2020

Vi ønsker at blive klogere på, hvilke statistiske resultater aktier, med brud ned fra vandrette trender, har givet, og har derfor studeret afkastningen på norske, svenske, danske og finske aktier i kølvandet på salgssignaler fra brud ned på vandrette trender i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellemlangt og langt sigt. Vi havde op mod 23 år med data, fra 1996 til 2018. En vandret trend har en stigningshastighed mellem -10 og +10 grader. Vi definerede et salgssignal som den første dag, en aktie brød gulvet i en vandret trendkanal, eller når aktien lå under gulvet i en vandret trendkanal, og der var gået mere end 22 dage siden forrige signal.

Grafen herunder viser den gennemsnitlige kursudvikling i kølvandet på salgssignaler fra brud ned gennem gulvet af vandrette trender i Investtechs mellemlange kursgrafer. Signalerne udløses på dag 0. Kun dage, hvor børsen er åben, indgår, således at 66 dage svarer til cirka tre måneder. Den tykke røde kurve viser, hvordan aktier med salgssignaler har udviklet sig. Det skraverede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Den smalle røde kurve viser, hvordan referenceindekset har udviklet sig i samme periode, som vi målte udviklingen for aktierne med salgssignaler.

Figur 2: Brud ned fra vandret trend, mellemlangt sigt, 1996-2018, Norden samlet.

Aktier med brud ned fra vandret trend på kort sigt faldt 0,2 procent den efterfølgende måned. I forhold til referenceindeksene i samme periode, klarede aktierne med brud ned fra vandrette trender sig 0,5 procentpoint dårligere – svarende til et årligt mindre afkast på 6,3 procentpoint.

Aktier med brud ned fra vandret trend på mellemlangt sigt faldt 1,0 procent de efterfølgende tre måneder. I forhold til referenceindeksene i samme periode, klarede aktierne med brud ned fra horisontale trender sig 3,0 procentpoint dårligere – svarende til et årligt mindre afkast på 11,5 procentpoint.

Aktier med brud ned fra vandret trend på langt sigt faldt 0,1 procent de efterfølgende tre måneder. I forhold til referenceindeksene i samme periode, klarede aktierne med brud ned fra vandrette trender sig 2,3 procentpoint dårligere – svarende til et årligt mindre afkast på 9,2 procentpoint.

Resultaterne er konsekvente på de fire markeder og viser, at aktier, som brød ned fra en vandret trend, havde en negativ udvikling de derpå følgende tre måneder - både absolut og relativt i forhold til referenceindekset.

Tidsperioden for undersøgelsen er forholdsvis lang, kvaliteten af grundlagsdataene anses for at være god, og algoritmerne, der er brugt til at identificere trenderne, er fuldautomatiske. Statistiske forholdstal antyder høj grad af signifikans. Resultaterne er relativt ensartede på de fire markeder, og variationen i signalstyrke over tid har været lille. Det indikerer, at vi har fundet reelle effekter på markedet, som varer ved over tid.

Der antages at være stor sandsynlighed for, at trendsignaler også fremover vil kunne levere gode indikationer på, hvordan aktier vil udvikle sig. Aktier, der bryder ned fra vandret trend, forventes statistisk set at have en negativ udvikling både absolut og relativt i forhold til referenceindekset.

Læs mere i forskningsrapporterne her (på norsk):

Brud op/ned fra vandret trend, kort sigt

Brud op/ned fra vandret trend, mellemlangt sigt

Brud op/ned fra vandret trend, langt sigt

Keywords: h_THorBrD,help topic main report.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK