Analyse

To kjøp og ett salg

Publisert 13.03.2018

Denne uken ser vi nærmere på ISS, Royal Unibrew og RTX. Den ene ligger innenfor en stigende trendkanal, en har brutt opp fra en horisontal trendkanal, mens den siste ligger i en fallende trendkanal.

Royal UNIBREW (RBREW.CO) Seneste slutkurs: 403.60

Royal Unibrew viser sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres, og positiv volumbalanse og høy RSI-verdi forsterker det positive trendbildet. Kursen nærmer seg imidlertid trendtaket, noe som kan gi en reaksjon ned på kort sikt. Ved reaksjoner ned er det god støtte ved 372 kroner, cirka 7,8 prosent under mandagens lukkekurs, mens det ikke ligger motstand ved videre oppgang innenfor trendkanalen. Royal Unibrew framstår derfor som en sterk kjøpskandidat.

 

RTX A/S (RTX.CO) Seneste slutkurs: 162.80

RTX kan være en god kjøpskandidat etter å ha brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal. Brudd opp fra horisontale trender indikerer videre oppgang. Kursen har dannet en rektangelformasjon, med gulv ved 142 kroner og tak ved 178 kroner, og brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre utvikling i samme retning. Aksjen har imidlertid to sterke støttenivåer, ved 145 kroner og ved 155 kroner som må brytes før kursen når bunnen i rektangelet, mens det på oppsiden ikke er motstand før rektangeltaket. I tillegg viser den høye RSI-verdien at det er sterkt momentum, noe som styrker aksjen ytterligere. RTX framstår derfor som en spennende kjøpskandidat.

 

ISS A/S (ISS.CO) Seneste slutkurs: 226.10

ISS ligger innenfor en fallende trendkanal, og videre nedgang indikeres. Det ligger ikke støtte under dagens kursnivå, mens på oversiden ligger sterk motstand allerede ved 230 kroner, 1,7 prosent over dagens kurs. Volumbalansen er imidlertid positiv. Dette styrker aksjen, og gjør at konklusjonen er svakt selg for ISS.

 

 

Analysen er basert på lukkekurser fra mandag 12. marts 2018 og er skrevet for publisering på Børsen.dk.

Skrevet af

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK