Tre gode kjøpskandidater

Publisert 12.06.2018

Denne uken har Investtech sett nærmere på Ambu, FLSmidth & Co og Solar. Aksjene er teknisk positive, med stigende trender og ingen motstand som hindrer aksjene i å fortsette den gode utviklingen.

Analysene er skrevet på bakgrunn av lukkekursene 12. juni 2018. De tekniske forholdene vil kunne endre seg fra dag til dag.
 

Ambu B (AMBUB.CO) Seneste slutkurs: 213.80

Ambu har brutt opp fra en stigende trendkanal. Bruddet åpner for en sterkere stigningstakt, og det ligger ikke motstand over dagens kursnivå. Positiv volumbalanse, det vil si høyere omsetning i aksjen på dager med kursoppgang enn på dager med kursnedgang, styrker aksjen på kort sikt, og forsterker det positive trendbildet. Det samme gjør den høye RSI-verdien, som viser at momentumet i aksjen er sterkt. De tekniske forholdene ligger dermed til rette for videre oppgang for Ambu-aksjen, som har steget over åtti prosent siste fire måneder.

 

FLSMIDTH & CO (FLS.CO) Seneste slutkurs: 433.50

FLSmidth & Co ligger innenfor en stigende trendkanal, og har brutt opp gjennom den tidligere motstanden ved 427 kroner. Videre oppgang indikeres. Det ligger ikke motstand over dagens kurs, mens det ved reaksjoner tilbake er god støtte rundt 427 kroner, samt ved 410 kroner om det første nivået likevel skulle bli brutt. FLSmidth & Co framstår derfor som en god kjøpskandidat med kurs over støtten ved 427 kroner.

 

Solar (SOLARB.CO) Seneste slutkurs: 408.00

Solar viser positiv utvikling innenfor en stigende trendkanal, og kursen har nylig brutt opp gjennom den tidligere motstanden ved 407 kroner. Videre positiv utvikling indikeres, og det ved eventulle reaksjoner tilbake er det støtte både ved 407 kroner og ved 390 kroner. Kursen har dannet en rektangelformasjon, og brudd opp gjennom taket ved 412 kroner vil utløse et kjøpssignal. Skulle kursen derimot falle under 395 kroner, vil det være et salgssignal. Den positive trenden gjør at Solar framstår som en god kjøpskandidat.

 

 

Analysen er basert på lukkekurser fra mandag 11. juni 2018 og er skrevet for publisering på Børsen.dk.

Skrevet af

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK