Medlemskab og produkter

Investtech tilbyder unikke grafanalyser, som blandt andet viser trender, kursformationer, støtte- og modstandsniveauer og RSI. Der gives også en skriftlig tolkning af hver graf, som afsluttes med en konkret anbefaling. Som abonnent vil du også få adgang til vores anbefalede modelportefølje samt en TOP-50-liste, som indeholder de mest interessante aktier baseret på Investtechs analysesystemer.

Mere uddybende information om vores produkter og abonnementer finder du her:

Investor-abonnement
  Daglig opdatering - af følgende:

 
Udvidede grafer - Kursgrafer med trendkanaler, kursformationer, støtte- og modstandsniveauer, RSI, volumen med mere. Graferne dækker en tidsperiode på 18 måneder og egner sig godt som støtte ved investeringer med horisont på 1 til 6 måneder.

  Kommentarer - Beskrivelser af de udvidede grafer med tolkning af de tekniske analyser og konkret anbefaling af, om man bør købe, sælge eller afvente. Kommentarerne og vurderingerne er skrevet automatisk af Investtechs datasystemer.

  Statustabeller - Beskriver selskabernes volatilitet, likviditet, kursændring og volumenbalance de sidste 1, 5, 22 og 66 dage. Status for handelsstrategier baseret på trend, glidende snit og kortsigtet og langsigtet støtte og modstand bliver også vist.

Glidende snit - For de sidste 30 og 100 dage. Glidende snit benyttes for at finde trender og trendændringer.

  Morgenrapport - Med fuldstændig analyse og konkrete anbefalinger for selskaber som har givet købs- eller salgssignaler.

  Modelportefølje - En portefølje af mellem 5 og 10 aktier som er teknisk positive. Porteføljen opdateres med nye selskaber af Investtechs analytikere en gang om ugen. Den bliver dagligt opdateret med nye kurser og afkast målt mod referanceindeks.

  Dagens case - Dagens stærkeste købs- eller salgskandidat, baseret på Investtechs automatiske datasystemer.

  Top 50 - Er en dagligt opdateret liste med de indtil 50 bedste købskandidater baseret på Investtechs tekniske analysesystem.

Langsigtede grafer - Indeholder den samme information som udvidede grafer og dækker en tidsperiode på op til ca. 6 år.

  Min portefølje - Enkel adgang til analyser af egen portefølje og aktier som du er specielt interesseret i.


Prisinformation
 
Trader-abonnement
  Investor-abonnement - Er inkluderet.

 
Kortsigtede grafer - Indeholder den samme information som udvidede grafer og dækker en tidsperiode på op til ca. 5 måneder.

  Trendsignaler - Giver oversigt over aktier, som nyligt er kommet ind i en stigende eller faldende trend på kort, mellemlangt eller langt sigte.

Candle sticks - Viser kortsigtede detaljer som åbning, højeste, laveste og slutkurs for den sidste måned.

  Statistik - Sorterer selskaber efter volatilitet, likviditet, kursvindere/-tabere og lavest/højest RSI.

  Pivotpunkter - Lister over for nylig identificerede top- og bundpunkter i kursgrafen og i RSI-grafen. Aktier med nye bundpunkter kan være aktuelle købskandidater.


Prisinformation
 
Professional-abonnement
  Trader-abonnement - Er inkluderet.

 
  Signaler - En oversigt over aktier som senest har udløst købs- eller salgssignaler. Der gives også en oversigt over de seneste signaler af bestemte typer, for eksempel købssignaler fra omvendt-hovede-og-skuldre-formationer og rektangel-formationer.

  Hausse indekser - For analyse af totalmarkedet og bredden i opgangs- og nedgangsperioder.

Totalanalyse - Angiver en samlet vurdering baseret på teknisk analyse på kort, mellemlang og lang sigt, samt insiderhandelsanalyser, hvor det er tilgængeligt.

Tidlig varsling - Beskriver hvilke kursniveauer som vil udløse fremtidige købs- eller salgssignaler, så man på forhånd kan tage stilling til, hvad man skal gøre, hvis kursniveauerne bliver brudt.

  Aktieudvælgelse - En række forskellige rapporter som giver oversigt over aktier med bestemte kombinationer af likviditet, volatilitet og tekniske kriterier. Disse rapporter gør det lettere at finde gode købs- og salgskandidater.

  Grafvisning - Visning af aktielister og analyserapporter med grafer for alle selskaber. Grafvisning kan benyttes på mange af dagens tabeller, eksempelvis Top50, Signaler, Trender, Aktieudvælgelse og Min Portefølje. På denne måde kan du meget hurtigere gennemgå og vurdere de aktuelle selskaber grafisk.

Insiderhandler - Matematisk vurdering af vigtigheden i rapporterede insiderhandler. Grafisk fremstilling af insiderhandel i tids- og kursbilledet, og oversigt over blandt andet aktier som er højest rangeret, baseret på analyse af insiderhandlerne.

  Handelsmuligheder - Angiver kombinationer af tekniske forhold som stærkt indikerer store kursbevægelser. Der angives anbefalet købsniveau, kursmål (target) og stop loss.


  Ingen reklame - Al reklame er fjernet fra siderne, så du lettere kan koncentrere dig om aktiealyserne.

Priser (inkl. mva) (SEK)
Investor3408902490
Trader84020905490
Professional1620399012490


       


 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK