67% hits på købssignaler


Investtech.com, 5. oktober 2005.

En ny forskningsrapport fra Investtech.com viser, at købssignaler fra rektangelformationer i aktiekurser holder stik i 67% af tilfældene.

I teknisk aktieanalyse studerer man investorernes opførsel på markedet ved brug af grafer. Målet er at forudsige fremtidig kursudvikling, så man kan reducere risikoen og øge forventet afkast ved en investering. En vigtig del af teknisk analyse er identificering af specielle geometriske kursformationer. Tanken er, at disse beskriver den psykologiske tilstand på markedet, og dermed indikerer kursens videre retning.

Investtech.com har siden 1997 udviklet teknisk-analysesystemer baseret på avanceret matematik og statistik. Selskabet analyserer dagligt over 25000 aktier. Analyserne inkluderer konkrete anbefalinger baseret på chart med støtte og modstand, trendkanaler og formationer, modelporteføljer og screeningssystemer for stockpicking. Selskabet har udviklet automatiske programmer for identifikation af rektangelformationer og signaler fra disse.

Forskningschef Geir Linløkken i Investtech.com har i en ny forskningsrapport analyseret prædiktionsstyrken for købssignaler fra rektangelformationer. Linløkken har taget udgangspunkt i et talmateriale bestående af 629 identificerede købssignaler fra rektangelformationer i perioden 1996 til 2004. Disse havde en gennemsnitlig længde på 96 børsdage og en gennemsnitlig højde på 15 procent.

-Vi har fundet meget interessante resultater, siger Linløkken, og peger på at hele 67 procent af signalerne fra rektangelformationene viste sig at holde stik.

Forskningsrapporten fra Investtech.com viser, at kun 7% af signalerne blev indfriet i løbet af den dag, signalet blev udløst og den efterfølgende dag, mens 53% blev indfriet i løbet af den halve formationslængde og 76% i løbet af dobbelt formationslængde.
-Det er positivt, at der er så få som 7% efter én dag, siger Linløkken, for det indikerer, at investorer kan få godt udbytte, selv om de ikke er særlig hurtige til at købe sig ind. Efter den halve formationslængde er imidlertid over 50% af signalerne allerede indfriet, så man bør heller ikke vente for længe, før man eventuelt køber en sådan aktie.

Linløkken understreger, at talmaterialet, som undersøgelsen er baseret på, anses for repræsentativt for en gennemsnitlig børsperiode i et gennemsnitligt aktiemarked. Perioden på 9 år er relativt lang, og der har været både opgangsår og nedgangsår, samt flere perioder med sidelæns udvikling.
-Hvis vi antager, at investorernes samlede psykologiske opførsel på aktiemarkedet er konstant over tid, tror vi dermed, at købssignaler fra rektangelformationer vil give tilsvarende resultater i fremtiden, afslutter Linløkken.

Hele forskningsrapporten kan læses her >>


Figur 1. En rektangelformation med købssignal. Kursen har i en periode bevæget sig mellem to tilnærmelsesvis parallelle og horisontale kurver. Den nederste kurve kaldes støttelinje og den øverste kaldes modstandslinje. Når enten støtte- eller modstandslinjen brydes, siger teorien for teknisk analyse, at kursen skal fortsætte i samme retning, mindst lige så langt som rektangelen er høj, hvilket er illustreret med den grønne pil. Dette niveau betegnes som formationens objektiv (target), og skal helst opnås i løbet af en periode, som er lige så lang som formationen.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK