Teknisk pointsum

Teknisk pointsum angives nogle steder på Investtechs sider i parentes efter aktiens vurdering, andre steder i tabeller med opregning af mange aktier.

Teknisk pointsum er en vurdering af aktien foretaget automatisk af Investtechs dataprogrammer. Vurderingen går på en skala fra -100 til 100, hvor værdier lavere end -50 anses som "salgskandidat", mellem -50 og -25 som "svag salgskandidat", mellem -25 og 25 som "neutral", mellem 25 og 50 som "svag købskandidat" og over 50 som "købskandidat". Teknisk pointsum angives for kort, mellemlang og langsigtet analyse. Der angives også en tilsvarende pointsum for insiderhandelsanalyse, hvor det er tilgængeligt.

Teknisk pointsum for Totalanalysen beregnes som en normaliseret sum af teknisk pointsum på kort, mellemlang og langsigtet analyse. Pointsum fra insiderhandelsanalyse bruges desuden, hvor det er tilgængeligt. Bemærk at teknisk pointsum for Totalanalysen godt kan være højere end gennemsnittet af kort, mellemlang og langsigtet analyse. Dette skyldes normaliseringen som foretages, hvor tanken bag er, at en aktie, som er svagt positiv på mange kriterier, godt kan blive klart positiv totalt set. En parallel hertil kan være en aktie, som har fået købsanbefalinger fra tre forskellige mæglerhuse er stærkere end en, der har fået købsanbefaling kun fra et mæglerhus.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK
+