• Risiko

  Risiko angiver, hvilken chance man tager ved at foretage en investering i en angiven aktie. Aktier med høj risiko har stor sandsynlighed for at give dig en procentvis stor gevinst og stor sandsynlighed for at give dig et procentvist stort tab. På Investtechs sider ser vi på to forskellige typer risiko:

  Volatilitetsrisiko angiver risiko i forhold til, hvor store svingninger der normalt set er i aktien. Hvis volatilitetsrisikoen er høj, ved du, at aktien har store daglige og månedlige udslag. Ved at sidde med sådanne aktier kan din værdi gå kraftigt op og ned på kort sigt.
  Volatilitetsrisiko beregnes ved at se på gennemsnitlig forskel mellem laveste og højeste kurs i alle 22-dages-perioder over de sidste 395 dage (dvs det mellemlange chart). Dette tal kan du genfinde i tabellen under chartet, som "Volatilitet" i "1 måneds" perioder.
  Følgende inddeling bruges:

  1-måneds-volatilitet  
  Fra  Til  Volatilitetsrisiko
  0%  10%  Lav
  10%  20%  Medium
  20%  40%  Høj
  40%     Ekstrem
  

  Likviditetsrisiko angiver risiko i forhold til, hvor enkelt det er at få gennemført handler i aktien. Hvis likviditetsrisikoen er høj, er der ofte stor spread mellem køber og sælger, og det er små og få volumen, som bliver handlet. Ved at gennemføre et køb eller et salg af en sådan aktie kan værdien af din investeringen svinge kraftigt op eller ned, især hvis du skal købe en større post og/eller har travlt med at komme ind eller ud.
  Likviditetsrisiko beregnes ved at se på gennemsnitlig daglig omsætning det sidste kvartal, opdelt i de sidste 5 dage, de foregående 17 dage og de foregående 44 dage. Disse tal er udledet fra "Volatilitet" for "1 uge", "1 måned" og "1 kvartal" som angivet i tabellen under chartet.
  Følgende inddeling bruges:

  Daglig gennemsnitslikviditet  				Likviditetsrisiko
   over 10 mill kroner eller 1.00 mill euro/dollar     	Lav
   1-10 mill kroner eller 0.10-1.00 mill euro/dollar     	Medium
   10 000 - 1 mill kroner eller 0.001-0.10 mill euro/dollar   Høj
   under 10 000 kroner eller 0.001 mill euro/dollar    	Ekstrem
  

   


  Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


  Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

  Titlex

  OK