Norsk

Dette er en uofficiel oversættelse af en norsk originaltekst til dansk. Oversættelsen er lavet med et informerende formål for øje, og den norske version har forrang i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske oversættelse og den norske original.

Persondataforordning

For at du skal kunne benytte vores analyser, er vi nødt til at opbevare dine kontaktoplysninger, så vi kan komme i forbindelse med dig vedrørende dit kundeforhold hos Investtech: For eksempel for at sende faktura eller opdateringer om nye forskningsresultater. Ved bestilling af adgang, er det derfor nødvendigt, at du giver os tilladelse til at lagre din kontaktinformation. Vi lagrer i udgangspunktet ikke andre personoplysninger end de oplysninger, du selv giver os. I tilfælde, hvor der er fejl, eller vi mangler nødvendige oplysninger, vil vi kunne opdatere informationen fra andre kilder. Et eksempel på dette kan være, hvis vi mangler en postadresse ved udsendelse af faktura. I en sådan situation, hvor vi henter oplysninger fra eksterne kilder, vil vi sende dig en kopi af, hvad vi har indhentet, og hvor oplysningerne er hentet fra. Du kan selv ændre kontaktoplysningerne, når du er logget ind eller ved at kontakte os via mail eller telefon. Vi gemmer i udgangspunktet personoplysningerne indtil, du beder os slette dem, men Investtech.com kan også på eget initiativ slette data for kunder, som ikke har haft et abonnement i længere tid. Data kan imidlertid ikke slettes, før vi har opfyldt vores pligter ifølge loven, for eksempel i henhold til regnskabsloven. Kunder, som ønsker at slette personoplysningerne, før disse forpligtelser er opfyldt, vil få sine kundekort deaktiveret frem til data kan slettes. Deaktiverede kundekort vil ikke være synlige for vores kundeservice. Det er Investtech.com, som har ansvaret for behandling og lagring af personlige data. Data lagres dels lokalt hos Investtech og dels på server hos Syse AS (www.syse.no). Det er kun personale hos Investtech samt vores revisor RSM Norge, der kan se, hvem der foretager indbetalinger til Investtech.

Ud over oplysninger, du selv opgiver, lagrer systemet information om, hvilke af vores sider du er inde på. I den forbindelse lagres også, hvilket operativsystem du benytter, om du benytter pc, mobiltelefon eller tablet samt hvilken ip-adresse, du benytter. Disse data lagres anonymt og benyttes for at kunne måle og analysere trafikken på vores sider, så vi kan tilpasse og forbedre vores tjenester efter, hvordan brugerne som gruppe benytter vores tjenester. Alle data, der indsamles automatisk af systemet, behandles anonymt på gruppeniveau. For at indsamle dele af denne information benyttes Google Analytics. Vi samler og analyserer data om hvordan prøveabonnenter benytter nettsidene våre ved hjelp av tjenesten Hotjar, for å optimalisere brukeropplevelsen. Hotjar bruker informasjonskapsler og andre teknologier for å samle inn data om prøveabonnentenes atferd og deres enheter. Dette inkluderer enhetens IP-adresse (behandlet under økten og lagret i en av-identifisert form), skjermstørrelse, enhetstype (unike enhetsidentifikatorer), nettleserinformasjon, geografisk plassering (kun land) og det foretrukne språket som brukes til å vise nettstedet vårt. Hotjar lagrer denne informasjonen på våre vegne i en pseudonymisert brukerprofil. Hotjar har kontraktsmessig forbud mot å selge noen av dataene som samles inn på våre vegne. Les mer om Hotjar her. Udover dette hentes der ikke information fra andre kilder, og Investtech.com deler ikke dine oplysninger eller oplysninger om dig med andre.

Al information, vi har gemt på dig, er kun tilgængelig for ansatte i Investtech.com. Informationen, du selv lagrer - for eksempel egne porteføljer, advarsler, notater og score på aktier - er ikke tilgængelig for andre end den databaseansvarlige. Investtech kan ikke benytte data, du selv gemmer til andet end statistikformål på gruppeniveau og til kontrol af, at systemerne virker, som de er tænkt.

Investtech skal ifølge loven (fx i forhold til Værdipapirloven) optage telefonsamtaler og opbevare elektronisk kommunikation. Investtech optager alle samtaler, du har med os, og vil kunne lytte til samtalerne efterfølgende og se på anden elektronisk kommunikation i kvalitetskontroløjemed. Optagelser vil kun blive brugt i tilfælde af, at vi har brug for at dokumentere, hvad der er blevet sagt. Optagelser gemmes i mindst fem år og vil blive slettet, når Investtech ikke længere er omfattet et retsligt grundlag for fortsat lagring. Investtech kan blive pålagt at udlevere information til offentlig myndighed og andre, der ifølge loven kan kræve dette.

Cookies

Når du besøger vores websider, modtager browseren cookies fra Investtech. Disse indeholder ingen personlige oplysninger. Vi bruger cookies for at tilpasse websiderne efter dine præferancer - for eksempel således, at sprog og abonnementsniveau bevares, når du navigerer fra side til side.

Google Analytics kan også sende en cookie til din browser. Ingen personoplysninger gemmes i denne.

Cookies’ne er delt i to grupper: Én som slettes automatisk, når browseren lukkes, eller når du logger af Investtech.com, og én som slettes efter en vis tid. De sidste kan, hvis det ønskes, slettes manuelt i browseren.

For yderligere information eller spørsmål vedrørende behandling af personoplysninger kan du kontakte os via mail på info@investtech.com eller på telefon (+45) 89 80 91 00.


Abonnementsvilkår - Investtech.com AS ("Investtech")

Abonnement:
Et abonnement hos Investtech giver gennem et brugernavn og en adgangskode adgang til at logge sig på Investtechs tekniske analysetjeneste. Brugernavnet og adgangskoden er personligt og må kun benyttes af den juridiske person, som har tegnet/indgået abonnementet ("Kunden"). Abonnementet må kun benyttes af Kunden, og Kunden er selv ansvarlig for, at brugernavnet og adgangskoden ikke kan falde i forkerte hænder. Ved mistanke om eventuelt misbrug er Kunden forpligtet til straks at meddele dette til Investtech. Abonnementet og dets indhold er personligt, og analyser og andet materiale, som Kunden får adgang til, må ikke videreformidles til andre, hverken skriftligt, mundtligt eller elektronisk. Indholdet og analyserne er at betragte som Investtechs ejendom. For aftaler som omfatter flere brugere, for eksempel firma- eller gruppeaftaler, er det en forudsætning, at alle individuelle brugere accepterer og følger Investtechs abonnementsvilkår og disclaimer. Investtech forbeholder sig retten til at følge op på Kunden via telefon og e-mail i abonnementsperioden.

Abonnementsperiode:
Kunden vælger, om abonnementet skal løbe over 1, 3 eller 12 måneder, ud fra de til enhver tid gældende priser. Abonnementet løber fra den dag bestillingen foretages til den valgte periode udløber. Ved bestilling modtager Kunden automatisk et brugernavn og en adgangskode til tjenesten. Hvis Kunden har et brugernavn og en adgangskode fra tidligere ændres eller gensendes de ikke, med mindre Kunden beder om noget andet. Kunden må derfor selv kontrollere, at vedkommende har modtaget de oplysninger, der er nødvendige, for at benytte sig af analyserne. Abonnementsperioden fornyes automatisk ved periodens afslutning, medmindre andet er aftalt. Abonnementet skal opsiges skriftligt før udløbet af abonnementsperioden. Ved ønske om ændringer i abonnementet skal dette meddeles skriftligt inden udløbet af abonnementsperioden. Et abonnement, som ikke skriftligt er sagt op inden abonnementsperiodens udløb, fornyes automatisk til vejledende pris.

Abonnementsniveau:
Kunden kan vælge mellem fire forskellige abonnementsniveauer: Investor, Trader, Professional eller Institutional. De forskellige niveauer giver forskellige rettigheder og er nærmere beskrevet under medlemsskap. Investtech forbeholder sig ret til til enhver tid at kunne foretage ændringer i indholdet på de enkelte niveauer eller i analyserne. Ved eventuelle ændringer vil det dog tilstræbes, at niveauet ikke bliver væsentligt svækket. Investtech tager forbehold for, at ændringer i abonnementsniveau og indhold kan forekomme som følge af ændringer forårsaget af tredjepart, herunder ændringer af regulatorisk og indholdsleverandørmæssig karakter. Investtech forbeholder sig ret til at flytte Kunden mellem de forskellige abonnementsniveauer om nødvendigt, forudsat at dette ikke giver Kunden et svagere abonnementsindhold, end det Kunden oprindelig havde. Hvis der foretages ændringer i abonnementet, som svækker abonnementsindholdet væsentligt, skal Kunden varsles minimum 1 måned før ændringerne træder i kraft. Hvis Kunden ikke vil acceptere ændringerne, har vedkommende ret til at sige aftalen op med en måneds skriftligt varsel.

Abonnementsmarked:
Investtech tilbyder analyser inden for en række forskellige markeder. Et marked er defineret som aktier inden for samme geografiske område, en sektor eller en gruppering, for eksempel land, indekser, råvarer eller valuta. Kunden kan selv vælge, hvilke markeder vedkommende ønsker at abonnere på. Investtech vil tilstræbe at tilbyde tekniske analyser, som dækker majoriteten af alle noterede værdipapirer og/eller instrumenter inden for de enkelte markeder, der er tilgængelige, men tager forbehold for eventuelle afvigelser. Investtech forbeholder sig ret til til enhver tid at kunne bestemme indholdet i et bestemt marked. Kunden er selv ansvarlig for at kontrollere, om indholdet i markedet dækker Kundens behov. Investtech kan også ændre eller fjerne markeder og indholdet i de forskellige markeder som en følge af forretningsmæssige eller systemkritiske årsager. Hvis sådanne ændringer påvirker Kundens aftaleforhold negativt i væsentlig grad, har vedkommende ret til at opsige aftalen med en måneds skriftligt varsel.

Betaling:
Betaling for abonnementet skal ske inden 14 dage efter, bestillingen er gennemført, eller 14 dage inden påbegyndelse af en ny periode. Ved manglende eller ufuldstændig betaling har Investtech fuld ret til at spærre Kundens adgang til tjenesterne. Kunden skal efter bedste evne sørge for, at betaling foretages på en god og forsvarlig måde i henhold til betalingsinstruksen, samt sørge for, at nødvendig kontaktinformation er korrekt. Forsinkelser eller fejl, som skyldes mangelfuld information fra Kundens side, er Kundens ansvar. Abonnementsperioden forudbetales, og abonnementsvederlaget refunderes ikke, hvis aftalen siges op før aftaleperiodens udløb.

Fortrydelsesfrist:
Kunden har fuld fortrydelsesfrist i henhold til norsk lov.

Information og oplysningspligt:
Hvis der sker væsentlige ændringer i vilkårene, skal Kunden varsles minimum en måned før, ændringerne træder i kraft. Kunden er ansvarlig for at holde sin kontaktinformation opdateret, så Investtech let kan komme i kontakt med Kunden. Kunden accepterer, at al kommunikation foregår via e-mail.

Investtech er ansvarlig for, at kundeinformation forbliver fortrolig og ikke kan misbruges. Kundeinformationen opbevares forsvarligt i henhold til norsk lovgivning. Investtech opbevarer ingen oplysninger, der kan kategoriseres som sensitive personoplysninger.

Disclaimer

Investtech.com AS ("Investtech") har som hovedvirksomhed at udarbejde og levere automatisk genererede tekniske analyser.

Investtechs automatiske analyser er bygget på avancerede selvudviklede metoder inden for mønstergenkendelse, statistik og matematik. I analyserne lægges specielt vægt på trends, støtte og modstand, kursformationer og volumen.

For hver aktie, som anbefales, laves flere charts med tilhørende analyser inden for forskellige tidshorisonter. Med baggrund i traditionel teori for teknisk aktieanalyse, tolker computerne det, de finder i chartsene. Computerne genererer derefter automatisk en analysetekst og en konkret anbefaling. Investtechs automatiske analyser er derfor fuldstændig objektive.

Anbefalingerne fra de automatiske analyser angives som Køb, Svag Køb, Afvent/Watch, Svag Sælg og Sælg. Nogle steder oplyses også en teknisk pointsum (mere information om dette er tilgængeligt her).

De automatiske analyser udarbejdes og publiceres snarest muligt efter børsens lukketid og senest før næste dags åbning. [Algoritmerne behandler den seneste information og en ny totalvurdering bliver foretaget på baggrund af den sidste kursudvikling.]

På enkelte markeder udarbejder Investtech i tillæg nogle subjektive analyser, udvælgelser eller kommentarer, som ikke er automatiserede. Dette er et manuelt arbejde, som udføres af en af Investtechs analytikere. Formålet med dette arbejde er at identificere gode købs- og salgsmuligheder for Investtechs kunder, sådan at disse får det bedst mulige beslutningsgrundlag at foretage vellykkede investeringer på. I sådanne tilfælde oplyses der tydeligt om navn og stilling på den ansatte, som er ansvarlig for analysen, udvælgelsen eller kommentaren. Alle historiske, subjektive analyser er tilgængelige på abonnementssiderne under det enkelte selskab.

Investtech yder ikke personlig investeringsrådgivning og giver aldrig personlige anbefalinger. Investtech giver heller aldrig værdivurderinger af finansielle instrumenter.

Indholdet på disse sider må ikke videredistribueres, på anden måde publiceres, kopieres, ændres, modificeres, sælges, licenseres eller sub-licenseres på nogen måde.

Yderligere information om Investtechs analyser er tilgængelig her.

Alle analyser som udarbejdes af Investtech er baseret på information, som antages at være korrekt. Investtech garanterer imidlertid ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analyserne og er heller ikke ansvarlig over for brugerne for eventuelle fejl eller mangler i analyserne.

Investtech gør opmærksom på, at der altid vil være knyttet usikkerhed til udtalelser om antaget fremtidig udvikling, som fremkommer i analyserne. Sådanne udtalelser må aldrig forstås som løfter eller garantier fra Investtechs side.

Investtech gør opmærksom på, at enhver form for investering i aktier eller andre værdipapirinstrumenter er forbundet med høj risiko og fare for tab. Eventuel eksponering sker helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. For yderligere information om risiko knyttet til investeringer, se her.

Investtech gør sit yderste for at levere en tjeneste af høj kvalitet med opdatering i god tid før børsåbning hver dag. Investtech er imidlertid ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes driftstekniske eller andre uforudsete forhold.

Den information, som Investtech benytter i analyserne, modtages aldrig direkte fra udstederne. Ingen anbefalinger gøres bekendt uden for Investtech før publicering med undtagelse af de analyser, som gøres tilgængelige gennem vore samarbejdspartnere. I sådanne tilfælde vil der imidlertid aldrig ske ændringer i analyserne efter, at de er gjort kendt for samarbejdspartnerne.

For at undgå potentielle interessekonflikter har Investtech udarbejdet etiske retningslinjer og interne regler for vores analytikere. Disse regler er tilgængelige her.

Hvis Investtech, en analytiker eller en pårørende til en analytiker har ejerinteresser i et værdipapir, som omtales i en analyse, skal oplysninger om dette fremgå af selve analysen. Analytikerne må i henhold til interne retningslinjer ikke have kendskab til de øvrige ansattes ejerinteresser i værdipapirerne. En opdateret oversigt over analytikernes egne aktiebeholdninger er tilgængelig her.