Persondataforordning

For at du skal kunne benytte vores analyser, er vi nødt til at opbevare dine kontaktoplysninger, så vi kan komme i forbindelse med dig vedrørende dit kundeforhold hos Investtech: For eksempel for at sende faktura eller opdateringer om nye forskningsresultater. Ved bestilling af adgang, er det derfor nødvendigt, at du giver os tilladelse til at lagre din kontaktinformation. Vi lagrer i udgangspunktet ikke andre personoplysninger end de oplysninger, du selv giver os. I tilfælde, hvor der er fejl, eller vi mangler nødvendige oplysninger, vil vi kunne opdatere informationen fra andre kilder. Et eksempel på dette kan være, hvis vi mangler en postadresse ved udsendelse af faktura. I en sådan situation, hvor vi henter oplysninger fra eksterne kilder, vil vi sende dig en kopi af, hvad vi har indhentet, og hvor oplysningerne er hentet fra. Du kan selv ændre kontaktoplysningerne, når du er logget ind eller ved at kontakte os via mail eller telefon. Vi gemmer i udgangspunktet personoplysningerne indtil, du beder os slette dem, men Investtech.com kan også på eget initiativ slette data for kunder, som ikke har haft et abonnement i længere tid. Data kan imidlertid ikke slettes, før vi har opfyldt vores pligter ifølge loven, for eksempel i henhold til regnskabsloven. Kunder, som ønsker at slette personoplysningerne, før disse forpligtelser er opfyldt, vil få sine kundekort deaktiveret frem til data kan slettes. Deaktiverede kundekort vil ikke være synlige for vores kundeservice. Det er Investtech.com, som har ansvaret for behandling og lagring af personlige data. Data lagres dels lokalt hos Investtech og dels på server hos Syse AS (www.syse.no). Det er kun personale hos Investtech samt vores revisor RSM Norge, der kan se, hvem der foretager indbetalinger til Investtech.

Ud over oplysninger, du selv opgiver, lagrer systemet information om, hvilke af vores sider du er inde på. I den forbindelse lagres også, hvilket operativsystem du benytter, om du benytter pc, mobiltelefon eller tablet samt hvilken ip-adresse, du benytter. Disse data lagres anonymt og benyttes for at kunne måle og analysere trafikken på vores sider, så vi kan tilpasse og forbedre vores tjenester efter, hvordan brugerne som gruppe benytter vores tjenester. Alle data, der indsamles automatisk af systemet, behandles anonymt på gruppeniveau. For at indsamle dele af denne information benyttes Google Analytics. Vi samler og analyserer data om hvordan prøveabonnenter benytter nettsidene våre ved hjelp av tjenesten Hotjar, for å optimalisere brukeropplevelsen. Hotjar bruker informasjonskapsler og andre teknologier for å samle inn data om prøveabonnentenes atferd og deres enheter. Dette inkluderer enhetens IP-adresse (behandlet under økten og lagret i en av-identifisert form), skjermstørrelse, enhetstype (unike enhetsidentifikatorer), nettleserinformasjon, geografisk plassering (kun land) og det foretrukne språket som brukes til å vise nettstedet vårt. Hotjar lagrer denne informasjonen på våre vegne i en pseudonymisert brukerprofil. Hotjar har kontraktsmessig forbud mot å selge noen av dataene som samles inn på våre vegne. Les mer om Hotjar her. Udover dette hentes der ikke information fra andre kilder, og Investtech.com deler ikke dine oplysninger eller oplysninger om dig med andre.

Al information, vi har gemt på dig, er kun tilgængelig for ansatte i Investtech.com. Informationen, du selv lagrer - for eksempel egne porteføljer, advarsler, notater og score på aktier - er ikke tilgængelig for andre end den databaseansvarlige. Investtech kan ikke benytte data, du selv gemmer til andet end statistikformål på gruppeniveau og til kontrol af, at systemerne virker, som de er tænkt.

Investtech skal ifølge loven (fx i forhold til Værdipapirloven) optage telefonsamtaler og opbevare elektronisk kommunikation. Investtech optager alle samtaler, du har med os, og vil kunne lytte til samtalerne efterfølgende og se på anden elektronisk kommunikation i kvalitetskontroløjemed. Optagelser vil kun blive brugt i tilfælde af, at vi har brug for at dokumentere, hvad der er blevet sagt. Optagelser gemmes i mindst fem år og vil blive slettet, når Investtech ikke længere er omfattet et retsligt grundlag for fortsat lagring. Investtech kan blive pålagt at udlevere information til offentlig myndighed og andre, der ifølge loven kan kræve dette.

Cookies

Når du besøger vores websider, modtager browseren cookies fra Investtech. Disse indeholder ingen personlige oplysninger. Vi bruger cookies for at tilpasse websiderne efter dine præferancer - for eksempel således, at sprog og abonnementsniveau bevares, når du navigerer fra side til side.

Google Analytics kan også sende en cookie til din browser. Ingen personoplysninger gemmes i denne.

Cookies’ne er delt i to grupper: Én som slettes automatisk, når browseren lukkes, eller når du logger af Investtech.com, og én som slettes efter en vis tid. De sidste kan, hvis det ønskes, slettes manuelt i browseren.

For yderligere information eller spørsmål vedrørende behandling af personoplysninger kan du kontakte os via mail på info@investtech.com eller på telefon (+45) 89 80 91 00.