Omat Portfoliot – Käyttöopas

Portfoliojärjestelmä on transaktiopohjainen. Osakkeiden myyntien ja ostojen lisäksi, voit seurata osinkomaksuja, osakesplittejä ja vastasplittejä. Voit myös rekisteröidä käteistransaktioita kuten tallennuksia, nostoja, ja muita tuottoja tai maksuja.
Mikäli osaketta ostetaan tai myydään muutaman kerran, järjestelmä laskee tuoton automaattisesti keskihinnan menetelmällä. Jos myyt kaikki yrityksen osakkeet, laskelma alkaa alusta uusien osakkeiden oston myötä. Vaikka kaikki yrityksen osakkeet myydäänkin, transaktiot pysyvät järjestelmässä. Tämän vuoksi sijoituksen tulos on helppo tarkistaa.

Näytetyn portfolion nimi näkyy ylä-vasemmalla.

Voit poistaa, luoda uusia, tai nimetä portfolioita uudestaan.

 

Uuden portfolion luominen

Voit luoda uuden portfolion klikkaamalla ”Luo portfolio” -painiketta. Nimeä uusi portfolio ja määritä sen oletusvaluutta. Käteissummat ja yhteisarvot näkyvät tässä määritellyssä valuutassa.

Lisää transaktioita

Klikkaa ”Lisää transaktio” uuden transaktion luomiseksi. Seuraavassa ikkunassa voit valita transaktion tyypin, esim. osto, myynti, osinko, jne.

Rekisteröi osto tai myynti

Etsi osake ja lisää kaupan tiedot. Voit lisätä myös kommentin kaupasta.

Rekisteröi splitti tai vastasplittaus

Splittauksen tai vastasplittauksen yhteydessä osakkeiden määrä muuttuu. Valitse Splitti/Vastasplitti ja tarvittu osake. Voit valita vain sellaisen osakkeen, jota vastaan olet rekisteröinyt vähintään yhden transaktion. Kun olet valinnut päivämäärän, järjestelmä hakee osakkeiden sen päivän portfolion osakkeiden määrän. Käyttäjän tarvitsee vain merkitä, montako osakettä hänellä on splitin/vastasplitin jälkeen. Järjestelmä laskee muutoksen pohjalta hinnan automattisesi.

Rekisteröi osinko

Kun yritys maksaa osinkoa, voit rekisteröidä tämän valitsemalla ”Osinko” -transaktion. Valitse osake ja tarvittava päivämäärä. Kokonaissumma rekisteröidään. Eli jos omistat 100 osaketta, joista kustakin maksetaan 0.5 euron osinko, täytä summaksi 50.00 euroa. Mikäli osinkoa maksetaan eri valuutassa kuin portfoliovaluutassasi, valitse tarvittava valuutta ja käytettävä valuuttakurssi. Järjestelmä ei huomioi ennakkopidätyksiä ulkomaisten osakkeiden osingoista.

Rekisteröi nosto/tallennus

Yli 0:n määrät rekisteröidään tallennuksina. Allen 0:n määrät rekisteröidään nostoina.

 

Yleiskatsaus

Tällä sivulla näkyy kunkin osakkeen määrä portfoliossa, viimeinen päätöshinta ja arvo osakkeen valuutassa. Tässä näkyy myös osakkeen hinnan prosenttinousu -tai lasku suhteessa ostohintaan. Jos olet lisännyt käteistransaktion ja se on positiivinen, se näkyy myös. Lisäksi, sivulla näkyy myös portfolion yhteisarvo. Jos portfoliossa on osakkeita eri valuutoissa, yhteisarvo näytetään portfolion oletusvaluutassa.

Yleiskatsaus

Viimeisimmät transaktiot näkyvät portfoliolistan alla. Nämä voivat olla ostoja, myyntejä, osinko, splittejä, vastasplittejä tai käteistransaktioita. Oikealla puolella näkyy kaavio portfolion rakenteesta. Ylempi kuva näyttää osakkeiden jakauman portfoliossa ja alempi näyttää keskipitkän aikavälin teknisen arvioit portfolion osakkeista. Klikkaa ”Lisää analyysejä” nähdäksesi portfolion graafisen analyysin.

 

Yksityiskohdat

Yksityiskohdat

Tällä sivulla näet tarkempia tietoja portfolion osakkeista. Yleiskatsauksen tietojen lisäksi, tällä sivulla näkyvät myös ostohinta, hinnanmuutos euroissa, riskiarviot ja tekniset analyysin indikaatiot.

Ulkomaiset osakkeet

Ostohinta sisältää transaktiokulut ja se näkyy osakkeen omassa valuutassa. Arvo ja sen muutokset näkyvät portfoliovaluutassa. Ulkomaisen osakkeen ostaminen saattaa johtaa arvon laskuun valuuttakurssin vuoksi, vaikka arvo näyttäisikin olevan positiivinen.

 

Transaktiot

Transaktiot

Tällä sivulla näkyvät kaikki portfolion transaktiot: kaupat, osinkomaksut, rekisteröidyt maksut, tallennukset, nostot, sekä splitit tai vastasplitit.

Ostoissa ja myynneissä näytetään kauppahinta, transaktiokulut ja yhteishinta. Kauppahinta näytetään osakkeen omassa valuutassa, kun taas transaktiokulut ja yhteisarvo näytetään portfolion valuutassa.

Osingot näytetään portfoliovaluutassa.

Samankaltaisia artikkeleita

 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK
+