Jäsenyys ja tuotteet

Investtech tarjoaa ainutlaatuisia kuvioanalyysejä, jotka näyttävät mm. trendejä, kurssikuvioita, tuki- ja vastustasoja sekä RSI:n. Jokaiselle kuviolle annetaan myös sanallinen tulkinta, joka lopetetaan konkreettiseen suositukseen. Tilaajana myös sinulla on pääsy suositeltuihin malliosakesalkkuihimme, sekä TOP-50 -listaan, joka sisältää Investtechin analyysisysteemien perusteella valitut mielenkiintoisimmat osakkeet.

Lisää täydentävää tietoa tuotteistamme ja tilattavista analyysipalveluistamme löydät täältä:

Investor-palvelu
  Jokapäiväiset päivitykset - seuraavista:

 
Laajennetut kuviot - Osakekurssikuvioita, joissa trendikanavia, kurssikuvioita, tuki- ja vastustasoja, RSI, volyymi ym. Kuviot esittävät 18 kuukauden ajanjakson ja sopivat hyvin päätöksenteon tueksi 1 - 6 kuukauden pituisille sijoituksille.

  Kommentti - Laajennettujen kuvioiden selityksiä, jotka sisältävät teknisten analyysien tulkintoja ja konkreettisia suosituksia siitä, kannattaako ostaa, myydä tai odottaa. Investtechin tietokoneohjelma luo kommentit ja arviot automaattisesti.

  Statustaulukot - Kuvaavat yhtiöiden volatiliteettia, likviditeettiä, kurssimuutoksia ja volyymibalanssia viimeisten 1, 5, 22 ja 66 päivän aikana. Taulukoissa näkyvät myös kaupankäyntistrategioiden status trendiin, liukuvaan keskiarvoon sekä lyhyen ja pitkän aikavälin tukeen ja vastukseen perustuen.

Liukuva keskiarvo - Viimeisille 30 ja 100 päivälle. Liukuvaa keskiarvoa käytetään löytämään trendejä ja trendimuutoksia.

  Aamuraportti - Täydellisine analyyseineen ja konkreettisine suosituksineen sellaisista yhtiöistä, jotka ovat antaneet osto- tai myyntisignaaleja.

  Malliosakesalkku - Osakesalkku, joka sisältää 5 - 10 sellaista osaketta, jotka ovat teknisesti positiivisia. Investtechin analyytikot päivittävät osakesalkun uusilla yhtiöillä kerran viikossa. Salkku päivitetään joka päivä uusilla kursseilla ja viiteindeksiin verratulla tuotolla.

  Päivän case - Päivän vahvin osto- tai myyntikandidaatti Investtechin automaattisiin tietojärjestelmiin perustuen.

  Top 50 - Parhaat ostokandidaatit, jotka on valittu Investtechin analyysijärjestelmän avulla. Lista päivitetään joka päivä.

Pitkän aikavälin kuviot - Sisältävät samat tiedot kuin laajennetut kuviot ja käsittävät n. 6 vuoden pituisen aikavälin.

  Oma osakesalkku - Yksinkertainen pääsy oman osakesalkun ja sinua erityisesti kiinnostavien osakkeiden analysointiin.


Hintatietoja
 
Trader-palvelu
  Investor-palvelu - Sisältyy.

 
Lyhyen aikavälin kuviot - Sisältävät samat tiedot kuin laajennetut kuviot ja käsittävät n. 5 kuukauden pituisen aikavälin.

  Trendisignaalit - Trendisignaalit esittävät osakkeita, jotka ovat äskettäin siirtyneet nousevaan tai laskevaan trendiin lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä.

japanilaiset kynttilät - Näyttävät lyhyen aikavälin yksityiskohtia kuten avauksen, korkeimman, matalimman ja päätöskurssin viimeiselle kuukaudelle.

  Tilastot - Luokittelevat yhtiöt volatiliteetin, likviditeetin, kurssivoittajien/-häviäjien sekä matalimman/korkeimman RSI:n perusteella.

  Pivotpisteet - Listoja äskettäin määritellyistä huippu- ja pohjapisteistä kurssikäyrällä ja RSI-kuviossa. Osakkeet, joilla on uusia pohjapisteitä, voivat olla ajankohtaisia ostokandidaatteja.


Hintatietoja
 
Professional-palvelu
  Trader-palvelu - Sisältyy.

 
  Signaalit - Yleiskatsaus osakkeista, jotka viimeksi ovat laukaisseet osto- tai myyntisignaaleja. Julkaisemme myös yleiskatsauksen viimeisimmistä tietyn tyyppisistä signaaleista, kuten esimerkiksi päinvastaisista pää- ja hartiat -kuvioista ja suorakulmio-kuvioista aiheutuneista ostosignaaleista.

  Hausse indeksit - Kokonaismarkkinoiden sekä nousu- ja laskukausien laajuuden analysoimiseen.

Kokonaisanalyysi - Antaa kokonaisarvioinnin perustuen tekniseen analyysiin lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, sekä sisäpiirikauppa-analyysiin silloin kun tämä on saatavilla.

Varoituspalvelu - Kuvaavat sitä, mitkä kurssitasot laukaisevat tulevia osto- ja myyntisignaaleja. Näin voidaan etukäteen harkita, mitä tehdä jos kurssitasot rikkoutuvat.

  Osakevalinta - Joukko erilaisia raportteja, jotka antavat yleiskuvan sellaisista osakkeista, joilla on tietty likviditeetin, volatiliteetin ja teknisten kriteerien yhdistelmä. Nämä raportit yksinkertaistavat hyvien osto- ja myyntikandidaattien löytämistä.

  Kuvionäyttö - Kaikkien yhtiöiden osakelistojen ja analyysiraporttien esittäminen kuvioina. Kuvionäyttöä voidaan käyttää monissa nykyisissä taulukoissa, esim. Top50, Signaalit, Trendit, Osakevalinta ja Oma osakesalkku. Tällä tavoin voidaan paljon nopeammin graafisesti käydä läpi ja arvioida ajankohtaiset yhtiöt.

Sisäpiirikaupat - Matemaattinen arviointi raportoitujen sisäpiirikauppojen tärkeydestä. Graafinen esitys sisäpiirikaupoista aika- ja kurssinäkökulmasta, sekä yleiskatsaus mm. niistä osakkeista, jotka on sisäpiirikauppojen analyysin perusteella asetettu arvojärjestykseltään korkealle.

  Kauppamahdollisuudet - Ilmoittavat teknisten olosuhteiden kombinaatioista, jotka indikoivat voimakkaasti suuria kurssiliikkeitä. Niissä ilmoitetaan suositeltu ostotaso, kurssitavoite (target) ja stop loss.


  Ei mainoksia - Kaikki mainokset on poistettu sivuilta, jotta voit helpommin keskittyä osakeanalyyseihin.

Hinnat (sis. ALV) (SEK)
Investor3408902490
Trader84020905490
Professional1620399012490


       


 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK