Osakkeita

Taulukossa voit järjestää osakkeet joko aakkosten tai indeksin perusteella.

Show advanced options
 ACCUNIA INVEST EUR CLO INVEST GRADE DKK ACACIGDKK 25. marras 2022 879.70 +1.03   
 ACCUNIA INVEST EUR CLO OPPORTUNITY KL ACAECO 25. marras 2022 824.00 +0.02   
 Accunia Invest European High Yield KL ACKEHY 25. marras 2022 1 010.40 +0.56   
 Alm. Brand Inv 7 Glob.Akt.UIAB ALIGLO 25. marras 2022 138.35 0.00   
 ALM. BRAND INVEST EU HØJRENTE ETIK ALIEHE 25. marras 2022 101.05 0.00   
 Alm. Brand Invest Korte Obligationer ALIKOB 25. marras 2022 98.66 0.00   
 Alm. Brand Invest Virksomhedsobl ALIVOB 25. marras 2022 100.75 0.00   
 Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier ALIEUA 25. marras 2022 131.60 0.00   
 Alm. Brand Invest, Lange Obligationer ALILO 25. marras 2022 86.92 0.00   
 Alm. Brand Invest, Mix ALIMIX 25. marras 2022 155.35 0.00   
 Alm. Brand Invest, Mix Defensiv ALIMD 25. marras 2022 107.70 0.00   
 Alm. Brand Invest, Mix Offensiv ALIMOF 25. marras 2022 242.00 0.00   
 Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier ALINA 25. marras 2022 172.50 0.00   
 BankInvest Basis Globale Aktier A BAIBGAKTA 25. marras 2022 319.40 0.00   
 BankInvest Børsnot Alt Akk. A BAIBAA 25. marras 2022 99.10 0.00   
 BankInvest Danske Aktier A BAIDKAA 25. marras 2022 107.25 +0.33   
 BankInvest Danske Aktier Akk. A BAIDKAAKA 25. marras 2022 182.20 +0.75   
 BankInvest DK Akt Indeks Bæredygt A BAIDKAIBA 25. marras 2022 97.14 +0.06   
 BankInvest DK Akt Indeks Bæredygt Akk A BAIDKAIBAKKA 25. marras 2022 98.52 -0.24   
 BankInvest EM Korte Obl A BAIKOA 25. marras 2022 92.58 0.00   
 BankInvest EM Obl Lokalvaluta A BAIEMOLVA 25. marras 2022 89.04 +0.27   
 BankInvest EM Obligationer A BAIEMOBA 25. marras 2022 44.95 -0.04   
 BankInvest Emerging Markets Aktier A BAIEMAA 25. marras 2022 112.90 -0.27   
 BankInvest Europa Small Cap Aktier A BAIESCA 25. marras 2022 112.00 +0.86   
 BankInvest Glob Akt Bæredygtig Udvikl A BAIGABUA 25. marras 2022 115.05 0.00   
 BankInvest Glob Obl Bæredygt Udv Akk. A BAIGOBUAKKA 25. marras 2022 86.22 -0.30   
 BankInvest Glob Obl Bæredygtig Udvikl A BAIGOBUA 25. marras 2022 86.08 +0.51   
 BankInvest GlobAkt Bæredygtig Udv Akk. A BAIGABUAKKA 25. marras 2022 131.10 +0.34   
 BankInvest Globale Aktier A BAIGLA 25. marras 2022 101.50 0.00   
 BankInvest Globale Aktier Akk. A BAIGAA 25. marras 2022 104.65 0.00   
 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK
+