Norska

Tämä on epävirallinen käännös alkuperäisestä norjankielisestä tekstistä. Käännös on tehty ainoastaan tiedotustarkoituksessa ja mikäli tämän ja alkuperäisen version välillä on eroja, norjankielistä versiota on pidettävä oikeana.

Privacy Policy

In order for you to use our analyses, we need to store your contact information so we can contact you regarding your customer relationship with Investtech, for example to send you invoices or updates on new research. It is therefore necessary that you give us permission to store your contact information when you order access to our analyses. In principle we do not store any personal information other that what you provide. In cases where the information we have is wrong or inadequate, we may update your information based on external sources. An example may be where we lack postal address to issue an invoice. In cases where we collect information from external sources, we will send you a copy of the information we have collected and tell you where we acquired it from. You can change your contact information when logged into the system or by contacting us by e-mail or phone. We store the information until you ask us to delete it, but Investtech.com may also at any time delete data about customers who have not been subscribers for some time. However, data cannot be deleted until we have fulfilled our legal duties as stated in the Norwegian Accounting Act. Customers who request that their personal information be deleted before our legal obligations are fulfilled, will have their accounts deactivated until data can be deleted. Deactivated customer cards are not available to our customer support team. Investtech.com are responsible for treatment and storage of personal data. Data is partly stored locally with Investtech.com and partly in Syse AS’ servers (www.syse.no). Only Investtech staff and our auditor RSM Norge can see who makes payments to Investtech.

Beyond the information you provide, our systems store information about which pages you visit on our site and which operating system you are using, whether you are using a computer or a mobile device, and which IP address you are using. These data are stored anonymously and used to measure and analyze traffic on our web site, in order for us to adjust and improve our services based on our customers’ group usage of our services. All data that are automatically collected, are treated anonymously on the group level. Google Analytics is used to collect some of these data. We use Hotjar to collect and analyze data about how free trial customers use our website, to optimize the service and user experience. Hotjar uses cookies and other technologies to collect data on our free trial subscription users’ behavior and their devices. This includes a device's IP address (processed during your session and stored in a de-identified form), device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), and the preferred language used to display our website. Hotjar stores this information on our behalf in a pseudonymized user profile. Hotjar is contractually forbidden to sell any of the data collected on our behalf. For further details, please read more about Hotjar here. Beyond this, no information is collected from other sources and Investtech.com will not share your information or information about you with others.

All personal information stored is only available to Investtech.com staff. The information you save, like your own portfolios, alarms, notes and stock scores, are only available to yourself and Investtech’s database manager. Investtech cannot use data you save for any purpose other than group level statistics and systems control.

Investtech is required by law to record telephone conversations and store electronic communication. Investtech records all conversations you have with us. Recordings may only be used when we have a need to document what has been said. Recordings are stored for at least five years and are deleted when Investtech no longer has legitimate grounds for continuing to store them. Investtech can be ordered to disclose information to public authorities and others entitled to demand disclosure according to law.

Cookies

When you visit our web site, your browser receives cookies from Investtech. These contain no personal information. We use cookies in order to adjust our web site to your preferences when you navigate from page to page, such as language settings and subscription level.

Google Analytics may also send a cookie to your browser. No personal information is stored in these cookies.

There are two kinds of cookies: one is automatically deleted when the browser is closed or you log out from Investtech.com, and one is deleted after a certain amount of time. You can manually delete the latter from your browser at any time.

If you have any questions about this Privacy Policy or our treatment of personal information, please contact us by e-mail to info@investtech.com or by phone to +47 21 555 880.


Sopimuksen ehdot - Investtech.com Oy ("Investtech")

Sopimus:
Sopimus koostuu näistä tilausehdoista, tilausratkaisussa annetuista tiedoista ja mahdollisesti erikseen sovituista ehdoista. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sopimuksessa sovituilla ehdoilla on etusija osapuolten kesken, ellei se ole ristiriidassa pakottavan lainsäädännön kanssa. Sopimusta täydentää myös asiaankuuluvat lait, jotka sääntelevät tavaran ostamista yrityksen ja kuluttajan välillä.

Osapuolet:
Myyjä on Investtech Com AS, Strandveien 17, Lysaker, info@investtech.com, puh: 21 555 888, Y-tunnus 978 655 424, ja sitä kutsutaan jatkossa myyjäksi/myyjäksi. Ostaja on kuluttaja, joka tekee tilauksen, ja häntä kutsutaan jatkossa asiakkaaksi

Tilaus:
Sopimus Investtechin kanssa tarjoaa mahdollisuuden kirjautua sisään Investtechin teknisen analyysin palveluihin käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia ja ne on tarkoitettu ainoastaan palvelun ostajan (asiakkaan) käyttöön. Sopimus on henkilökohtainen ja asiakas on itse täysin vastuussa käyttäjänimensä ja salasanansa turvallisuudesta. Mikäli väärinkäyttöä epäillään, siitä on ilmoitettava Investtechille. Sopimus ja sen tarjoamat tiedot ovat henkilökohtaisia. Analyyseja ja muita materiaaleja, jotka asiakas saa käyttöönsä, ei saa kertoa tai antaa muille osapuolille kirjoitetussa, sähköisessä tai missään muussa muodossa. Analyysien sisältöä on pidettävä Investtechin omaisuutena. Investtechin sopimusehdot ja vastuuvapauslauseke pätevät myös useaa käyttäjää koskeviin sopimuksissa, kun kyseessä ovat yritykset tai käyttäjäryhmät.

Sopimuksen kesto
Asiakas valitsee sopimuksen kestoksi 1, 3 tai 12 kuukautta huomioiden tämänhetkiset palveluiden hinnat. Sopimus on voimassa tilauspäivämäärästä valitun keston loppuun asti. Tilauksen yhteydessä asiakas saa automaattisesti käyttäjänimen ja tunnussanan. Mikäli asiakkaalla on ennestään käyttäjänimi ja tunnussana, näitä ei lähetetä uudestaan, mikäli asiakas ei erikseen sitä pyydä. Asiakkaan on siis pidettävä itse huolta siitä, että hänellä on tarvittavat tiedot analyysien käyttöön. Sopimusta jatketaan automaattisesti edellisen sopimuksen päädyttyä. Mikäli asiakas haluaa muuttaa sopimusta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti tai puhelimitse ennen sopimuksen päättymistä. Sopimus, jota ei ole peruutettu ennen sen päättymistä, uudistuu edelleen vanhoin ehdoin. Maksutiedot uudelle jaksolle lähetetään sähköpostitse.
1 kuukauden tilaus, joka on tehty 13. syyskuuta 2023 jälkeen, uusiutuu automaattisesti jakson päättyessä, ja maksu veloitetaan automaattisesti tilauksen yhteydessä käytetystä kortista. Tilaus on irtisanottava ennen tilausjakson päättymistä, mikäli uusinta ei ole haluttu. Uusinta voidaan lopettaa Oma tili -sivulla. Täällä tilaus voidaan myös käynnistää uudelleen.

Palvelun taso:
Asiakas voi valita yhden neljästä palvelun tasosta: Investor, Trader, Professional ja Institutional. Eri tasot edustavat erilaisia sisältöoikeuksia ja niiden kuvaukset kuvataan tarkemmin jäsenyyden alla. Investtech varaa oikeuden muutoksiin palveluiden tason tarjoamissa tiedoissa ja analyyseissa. Painotamme kuitenkin, että tällaisissa tapauksissa palveluiden taso ei alene oleellisesti. Investtechiä ei voi pitää vastuussa palveluiden tason muutoksissa, jotka johtuvat jonkun muun osapuolen toimista. Näihin kuuluvat muun muassa lakien tai sääntöjen muutokset. Investtech varaa oikeuden muutoksiin asiakkaan palvelun tasossa, kunhan muutos ei vähennä tarjottujen tietojen määrää. Mikäli palvelun taso muuttuu siten, että tarjottujen tietojen määrä vähenee huomattavasti, asiakas saa tästä tiedon vähintään yhtä kuukautta ennen palvelun tason muutosta. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen palvelun muuttumiseen, hänellä on oikeus peruuttaa sopimus kuukauden varoitusajalla.

Analysoitavat markkinat:
Investtech tarjoaa analyysejä monilta eri markkinoilta. Termillä markkinat tarkoitetaan tiettyä maantieteellistä aluetta, teollisuuden alaa, indeksiä, raaka-ainemateriaalia tai muuta vastaavaa ryhmittymää. Asiakkaat voivat itse valita, mitä markkinoita analyysit tulevat koskemaan. Investtech pyrkii analyyseillaan kattamaan suurimman osan maailman julkisista arvopaperikaupoista. Investtech varaa oikeuden päättää palveluntarjonnasta kaikkien markkinoiden kohdalla. Asiakkaan on itse selvitettävä ja päätettävä, onko tiettyjen markkinoiden palvelun tarjonta hänelle riittävä. Investech pidättää myös oikeuden muokata tai poistaa markkinoita ja niiden sisältöä liiketoiminnallisista tai teknillis-kriittisistä syistä. Mikäli tällaisen muutoksen seurauksena asiakkaan sopimus muuttuu huonommaksi, asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus vähintään kuukauden varoitusajalla.

Maksu:
Myyjä vaatii maksua tuotteesta siitä hetkestä lähtien, kun se on saatavilla Asiakkaalle, mikä tapahtuu tilauksen yhteydessä verkkosivustolla. Jos ostaja käyttää maksuvälineenä luotto- tai maksukorttia, ostosumma varataan kortilta tilauksen yhteydessä. Kortti veloitetaan samana päivänä kuin pääsy palveluun annetaan.
Verkkosivustolta tilattu 1 kuukauden tilaus 13. syyskuuta 2023 jälkeen uusiutuu automaattisesti jakson päättyessä, ja maksu veloitetaan automaattisesti tilauksen yhteydessä käytetystä kortista.
Muun tilauksen maksu, jota ei peritä automaattisesti, on suoritettava viimeistään 7 päivän kuluessa laskun lähettämisestä. Maksuvaatimus lähetetään Asiakkaalle sähköpostitse, ja lasku on ladattavissa Minun tililtä. Mikäli maksua ei suoriteta tai se on puutteellinen, Investtechillä on oikeus estää asiakkaan pääsy palveluihin. Asiakkaan on parhaansa mukaan huolehdittava siitä, että maksu tehdään ajoissa ja ohjeiden mukaisesti, ja että tarvittavat yhteystiedot ovat oikein. Myöhästymiset tai virheet, jotka syntyvät puutteellisten tietojen seurauksena, ovat täysin asiakkaan vastuulla. Sopimus on maksettava etukäteen ja maksua ei palauteta, jos sopimus perutaan ennen sen päättymistä.

Peruutusraja:
Asiakas voi peruttaa sopimuksen , kuten sopimusehdoissa mainitaan. Asiakkaalla on 14 päivän peruutusoikeus.

Viivästys ja toimituksen puuttuminen - ostajan oikeudet ja ilmoitusvaatimuksen määräaika:
Jos myyjä ei toimita tuotetta tai toimittaa sen myöhässä sopimuksen mukaisesti eikä tämä johdu Asiakkaasta tai Asiakkaan puolelta olevista syistä, Asiakas voi tietyin edellytyksin pidättää ostosumman, vaatia täyttämistä, purkaa sopimuksen ja/tai vaatia korvausta myyjältä.
Vaatimukset sopimusrikkomuksista olisi suositeltavaa tehdä kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostilla) näytön vuoksi.
Reklamaatiotapauksissa ota yhteyttä Investtechiin sähköpostitse osoitteeseen info@investtech.com tai puhelimitse numerosta +47 21 555 888.

Asiakastiedot ja ilmoittamisvelvollisuus:
Mikäli sopimuksen ehtoihin tulee huomattavia muutoksia, näistä on ilmoitettava asiakkaalle vähintään kuukautta ennen muutosten tekemistä. Yhteystietojen pitäminen ajan tasalla on asiakkaan vastuulla, jotta Investtech voi tarvittaessa ottaa asiakkaaseen yhteyttä. Asiakas suostuu siihen, että kaikki yhteydenpito voi tapahtua sähköpostin välityksellä.

Investtech on vastuussa siitä, että asiakkaiden yhteystiedot pysyvät salassa, eikä niitä väärinkäytetä. Asiakastietoja säilytetään turvallisesti, tämänhetkisten tietoturvalakien mukaisesti. Investtechille ei luovuteta tietoja, joita voitaisiin pitää arkaluontoisina.

Konfliktinratkaisu:
Valitukset tulee esittää myyjälle kohtuullisessa ajassa. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset kiistat sovinnollisesti. Mikäli tämä ei onnistu, Asiakas voi ottaa yhteyttä Kuluttajavirastoon sovittelua varten. Kuluttajavirasto on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +47 23 400 600 tai osoitteesta www.forbrukertilsynet.no. Myös Euroopan komission valitusportaalia voi käyttää, jos haluat tehdä valituksen. Tämä on erityisen relevanttia, jos olet kuluttaja ja asut toisessa EU-maassa. Valitus tulee tehdä täällä: http://ec.europa.eu/odr.


Vastuuvapauslauseke

Investtech.com Oy:n ("Investtech") tarkoitus on luoda ja tarjota automaattisesti muodostuvia teknisiä analyyseja.

Investtechin automaattiset analyysit perustuvat kehittyneisiin matemaattisiin ja tilastotieteellisiin kuvioiden tunnistuskeinoihin. Analyysit ottavat huomioon trendit, tuen ja vastuksen, hintamallit ja volyymin.

Jokaiseen osakesuositukseen kuuluu monen eri ajanjakson pituinen kaavio, joilla on kullakin sanallinen analyysinsä. Tietokoneemme analysoivat kaaviot teknisen analyysin teorian pohjalta ja luovat sitten automaattisesti analyysitekstin ja konkreettisia neuvoja. Ivesttechin automaattiset analyysit ovat tämän vuoksi täysin objektiivisia.

Automaattiset analyysit tuottavat seuraavia suosituksia: osta, heikko osta, pidä/tarkkaile, heikko myy ja myy. Joissakin tapauksissa annetaan myös teknisten pisteiden summa (lisätietoja löytyy täältä).

Automaattiset analyysit laaditaan ja julkaistaan mahdollisimman nopeasti markkinoiden sulkeuduttua, viimeistään seuraavan päivän kaupan alkuun mennessä. [Algoritmit käyttävät päivän viimeisimpiä tietoja ja uusi yleisarvio annetaan viimeisten hintatietojen perusteelta.]

Eräille markkinoille Investtech laatii lisäksi myös kommentteja, jotka eivät ole automaattisesti muodostettuja. Tämän tekee joku Investtechin analyytikoista. Tarkoituksena on tuoda esille tärkeitä myynti- ja ostosignaaleja, jotta Investtechin asiakkailla olisi mahdollisimman hyvät tiedot oikeiden sijoituspäätösten tekoon. Näissä tapauksissa analyysin tai kommentin tekijästä annetaan tarkat tiedot, kuten nimi ja työtehtävä. Kaikki nämä subjektiiviset analyysit löytyvät käyttäjäsivustoista, kunkin yrityksen tiedoista.

Investtech ei tarjoa henkilökohtaista sijoitusneuvontaa, eikä koskaan anna henkilökohtaisia sijoitusneuvoja. Investtech ei myöskään tarjoa rahoitusinstrumenttien arvon laskentaa.

Lisätietoja Investtechin analyyseista löytyy täältä.

Kaikki Investtechin analyysit perustuvat tietoihin, joiden uskotaan pitävän paikkansa. Tästä riippumatta Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta, joten sitä ei voida pitää vastuullisena tietojen ollessa puutteellisia tai virheellisiä.

Investtech haluaa tähdentää, että analyysien tulevaisuuden ennusteisiin liittyy aina jokin epävarmuuden taso. Analyysejä ei siis voi pitää Investtechin lupauksina tai takuina.

Investtech haluaa tähdentää, että kaikkiin osakkeisiin ja muihin instrumentteihin sijoittamiseen liittyy aina korkea riskitaso ja mahdolliset tappiot. Kaikki mahdolliset jatkossa syntyvät tappiot ovat kokonaan sijoittajan vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Lisätietoja sijoitusriskeistä löytyy täältä.

Investtech tekee kaikkensa tuottaakseen korkeatasoista ja ajankohtaista tietoa mahdollisimman hyvissä ajoin ennen päivän kaupan alkua. Investtech ei kuitenkaan ole vastuussa teknisistä tai muista vaikeuksista johtuvista myöhästymisistä.

Investtech ei koskaan saa tietoa analyyseja varten suoraan yrityksiltä. Analyyseja ei saa käyttöön ennen kuin ne on julkaistu Investtechin sivustossa. Poikkeuksia ovat partnereiden kautta julkaistavat analyysit. Näissä tapauksissa analyysit eivät kuitenkaan muutu ensimmäisestä julkaisusta.

Investtech on laatinut mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi joukon sääntöjä analyytikoillemme. Nämä säännöt löytyvät täältä.

Mikäli Investtechillä, jollakin analyytikoistamme, tai jollain näiden sukulaisista on poikkeuksellisia syitä omistaa tiettyä arvopaperia, tiedot tästä mainitaan analyysissa. Sääntöjemme mukaan analyytikoillamme ei saa olla tietoa muiden työtekijöiden arvopaperiomistuksesta tai omistamisen syistä. Luettelo analyytikoidemme osakeomistuksista löytyy täältä.