Forskningsresultat: Köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation

[This article is not yet translated to FRE. Showing untranslated version.]
En köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation kan endast uppkomma efter en tid av nedåtgående kursutveckling. Formationen indikerar att det skett ett positivt skifte och att aktien inlett ett trendomslag.

Enligt Investtechs forskning är signalens prediktionskraft beroende av valet av tidsperspektiv. Signaler på kort-, medellång- och långsiktig kursgraf har resulterat i en genomsnittlig årlig meravkastning på -3,6 procentenheter, 1,7 procentenheter respektive 22,9 procentenheter jämfört med genomsnittlig börsutveckling.

 

Forskningsresultaten är baserade på 2.719 fall över 20 år på de norska och svenska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK