Forskningsresultat: Köpsignal från rektangelformation

[This article is not yet translated to FRE. Showing untranslated version.]
En köpsignal från en rektangelformation indikerar att det efter en tids konsolidering blivit en övervikt av optimistiskt inställda investerare. Formationen kan antingen vara en fortsättnings-formation i en stigande trend eller en inverterande formation i en fallande trend.

Enligt Investtechs forskning har aktier med denna signal följts av en genomsnittlig årlig avkastning på 8,9 procentenheter jämfört med genomsnittlig börsutveckling.

 

Forskningsresultaten är baserade på 6.550 fall över 20 år på de norska och svenska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK