Forskningsresultat: RSI på låga nivåer

[This article is not yet translated to FRE. Showing untranslated version.]
Investtechs forskningsresultat på RSI strider mot den traditionella användningen av RSI, där man köper en aktie som har fallit mycket, utifrån tanken att denna är översåld och därför skall få en reaktion upp. Resultaten indikerar att RSI väl lämpas som en momentum-indikator, och att man bör undvika att köpa eller äga aktier med lågt momentum eftersom dessa följts av en genomsnittlig negativ meravkastning jämfört med genomsnittlig börsutveckling.

Investtechs forskning visar att den genomsnittliga aktiekursutvecklingen. efter att 21-dagars RSI passerar under 30, motsvarar en årlig meravkastning på -13,3 procentenheter jämfört med genomsnittlig börsutveckling.

 

Forskningsresultaten är baserade på 15.507 fall över 20 år på de nordiska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK