Ostosignaali nousevassa trendissä - analyysi (21. joulukuuta 2009)

Investtech.com:in tutkimusraportti havainnollistaa kuinka ostosignaali nousevassa trendissä on tuottanut merkittäviä tuottoja.

Trendit ovat teknisen analyysin tärkeimpiä elementtejä. Ne ovat visuaalisia, intuitiivisia ja kuvaavat osakekurssien liikkeitä. Nouseva trendi ilmaisee kestävää ja kasvavaa optimismia sijoittajien keskuudessa, joka on usein seurausta tiettyä osaketta koskeville positiivisille uutisille.

Monet sijoittajat tunnistavat trendejä tutkimalla kuvaajia ja piirtämällä trendilinjoja käsin. Tällä metodilla on useita heikkouksia, joista eräs on sen subjektiivisuus. On yleistä tunnistaa vain niitä trendejä, joita halutaan tunnistaa, ja jotka ovat linjassa sijoittajan tiedostamattomien mieltymysten kanssa. Kyseinen metodi on myös hyvin aikaa vievä. Investtech on kehittänyt automaattisia algoritmeja avuksi trendien tunnistamiseen. Nämä algoritmit tunnistavat päivittäin ”parhaat” trendit muun muassa trendien tuki- ja vastustasojen välimatkan sekä näiden linjojen läheisyydessä olevien pisteiden perusteella. Noin 80,000 erilaista trendivaihtoehtoa arvioidaan päivittäin Investechin keskipitkän aikavälin kaavioista. Nämä kaaviot sisältävät tietoja edellisen 18 kuukauden tapahtumista. Lisäksi kuvaajat pisteytetään ja niiden joukosta valitaan parhaat trendit.

Investtechin Senior Analyst Asbjørn Taugbøl ja R&D Manager Geir Linløkken toteuttivat perusteellisen tutkimusprojektin, jossa arvioitiin Oslon pörssissä listattuja osakkeita aikavälillä 1996-2009. Tutkimuksessa tunnistettiin päivät, jolloin osakekurssi antoi signaalin nousevasta trendistä ja nämä signaalit määriteltiin ostosignaaleiksi. Yhteensä 3,747 ostosignaalia tunnistettiin kyseisellä aikavälillä. Ostosignaalia seurannut hintakehitys arvioitin samalla aikavälillä ja sitä verrattiin OSEBX yleisindeksiin. Lisäksi tutkimuksessa seurattiin laskevia trendejä, joita nimitetään myyntisignaaleiksi. 2,792 myyntisignaalia tunnistettiin. Trendit tunnistettiin automaattisesti ja yli kymmenen asteen nousukulma päätettiin arviointiperusteeksi nousevalle trendille.

- - Tulokset ovat selväpiirteisiä ja erittäin mielenkiintoisia. Osakkeet, jotka ovat antaneet ostosignaalin nousevassa trendissä, ovat myös antaneet ajan mittaan hyviä tuloksia yleisindeksiin verrattuna, sanoo Taugbøl.

Investtech.com:in tutkimusraportti osoittaa, että ostosignaalin antaneilla osakkeilla on keskimäärin 2,7 prosentin tuotto yhden kuukauden jälkeen, ja 20,0 prosentin tuotto 12 kuukauden jälkeen. Oslon pörssin keskiarvo on 1,0 prosenttia kuukaudessa ja 12,3 prosenttia 12 kuukaudessa, mikä tarkoittaa 1,7 prosenttia suurempaa tuottoa kuukaudessa ja 7,7 prosenttia suurempaa tuottoa 12 kuukaudessa. Myyntisignaalit, joilla tarkoitetaan osakkeita laskevassa trendissä, laskivat keskimäärin 1,1 prosenttia ensimmäisen kuukauden aikana. 12 kuukauden aikana laskevassa trendissä olleiden osakkeiden arvo nousi keskimäärin 5,2 prosenttia, mikä on 7,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin yleisindeksi.


Kuva 1:Kuvaaja havainnollistaa norjalaisten osakkeiden keskimääräisen hintakehityksen viisi päivää ennen signaalia ja vuosi signaalin jälkeen aikavälillä 1996-2009. Sininen linja on ostosignaali, punainen myyntisignaali ja musta on yleisindeksi aikavälin keskimääräisestä hintakehityksestä.

Taugbøl korostaa, että arvioidut tiedot kyseiseltä, lähes 14 vuoden ajanjaksolta sisältävät niin positiivisia kuin negatiivisiakin vuosia osakemarkkinoilla, joten tutkimus edustaa kattavasti keskimääräistä ajanjaksoa osakemarkkinoilla.

Sama analyysi tehtiin myös ruotsalaisille osakekursseille. Tutkimus osoitti, että ostosignaalit antoivat huomattavia tuottoja ja myyntisignaalit pienempiä tuottoja yleisindeksiin verrattuna.

Samat mekanismit, jotka vaikuttavat Norjan ja Ruotsin pörsseihin, vaikuttavat myös suurimpaan osaan hyvin toimivista pörsseistä. Keskeisten psykologisten tekijöiden, kuten ahneuden ja pelontunteen oletetaan olevan läsnä kaikkien sijoittajien keskuudessa maailmanlaajuisesti. Sen vuoksi ei ole syytä epäillä tutkimuksen lopputulosten paikkansapitävyyttä muilla markkinoilla, tiivistää Taugbøl.

Lue koko raportti (ruotsiksi)>>.

 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK