Candlestick-analyse

Candlesticks er det bedste værktøj, når man skal lave en detaljeret kortsigtet volumenanalyse. Ved hjælp af candlesticks kan man identificere signaler, før de ses i kursbilledet, få god hjælp ved kortsigtet timing og limit setting og ikke mindst styrke eller svække mere langsigtede trendsignaler.

Candlestick-diagrammerne

Du fra- og tilvælger candlestick-diagrammet ved at klikke på -knappen. Diagrammet viser detaljer på kort sigt i kursbilledet. Her er både åbning, laveste og højeste kurs angivet i tillæg til slutkurs. Du kan også studere detaljer i volumen samt sammenhængen mellem volumen og kursændring.


Når slutkurs er højere end åbningskurs, tegnes et hvidt rektangel mellem åbningskurs og slutkurs. Højeste og laveste kurs angives med linjer op og ned fra rektangelet.

 


Når slutkurs er lavere end åbningskurs, tegnes et sort rektangel.

 

Volumen plottes med en søjle per dag. Grøn farve bruges, hvis slutkursen steg i forhold til dagen før. Rød farve bruges, hvis slutkursen faldt, og blå hvis der ikke var nogen ændring.

 

Volumenanalyse med Investtechs candlesticks

I kortsigtet volumenanalyse studerer vi, hvordan volumenet er på dage, hvor kursen stiger, og hvordan det er på dage, hvor kursen falder. Investtechs candlesticks er et rigtigt godt værktøj til sådan analyse især på grund af farvekoderne på volumensøjlerne.

Hovedregelen er som følger:

  • Høje grønne volumensøjler og lave røde indikerer opgang.
  • Høje røde volumensøjler og lave grønne indikerer nedgang.

Positivt
Højt volumen på opgang indikerer, at optimismen er øgende, og at mange investorer går op i pris for at sikre sig aktier. Lavt volumen på nedgang indikerer, at få investorer vil gå ned i pris for at få solgt, og at de er komfortable med at sidde i aktien. Dette er positivt og indikerer en videre opgang.

 

Negativt
Højt volumen på nedgang indikerer, at usikkerheden er øgende, og at mange investorer går ned i pris for at komme af med deres aktier. Lavt volumen på opgang indikerer, at få investorer vil gå op i pris for at få købt, og at de ikke rigtigt er interesserede eller regner med at kunne købe til en mere rimelig pris senere. Dette er negativt og indikerer en videre nedgang.

Læg mærke til de høje røde volumensøjler i grafen til venstre kombineret med de lave grønne. Dette ser vi allerede i den første halvdel af grafen. Her var volumenbalancen negativ og gav et tydeligt varsel om det kommende kursfald.

 

Find købsmuligheder med candlestick-analyse

Traditionelt set bruges candlestick-analyse til at identificere kortsigtede købs- og salgssignaler. Ved at aflæse mønstre kan man sige noget om ændringen i optimismen og pessimismen hos investorerne. Dermed kan man også forudsige, om aktiekurserne vil gå op eller ned de nærmeste dage. Sådanne signaler giver nogle gange muligheder for at komme ind og ud på de mest favorable tidspunkter. Samtidig er mønstrene kortsigtede og udsat for støj, og der opstår mange falske signaler. Vi anbefaler, at candlestick-analyse kombineres med mere langsigtet trendanalyse på blandt andet trender og volumenudvikling.

Læs om de mest spændende candlestickmønstre her.

 

Hvornår på dagen bør man handle?

Til tider er køberne og sælgerne i en aktie aktive på forskellige tider af dagen.

Kursen stiger gennem dagen
Figuren viser en aktie, hvor der er få købere om morgenen, mens der er mange sælgere. Sådanne aktier åbner lavt og stiger i løbet af dagen. Dette ser vi nemt på candlestick-diagrammet ved, at næsten alle kurssøjlerne er hvide.

  • En aktie, hvis candlesticks er overvejende hvide, bør købes om morgenen og sælges om eftermiddagen.

 

Kursen falder gennem dagen
Figuren viser en aktie, hvor der er få købere om eftermiddagen, mens der er mange sælgere. Sådanne aktier falder gennem dagen og slutter lavt. Dette ser vi nemt på candlestick-diagrammet ved, at næsten alle kurssøjlerne er sorte.

  • En aktie, hvis candlesticks overvejende er sorte, bør købes om eftermiddagen og sælges om morgenen.

 

 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK