Investtech Invest

Investtech Invest är en aktiefond baserad på teknisk och kvantitativ analys. Fonden investerar i nordiska aktier. Investeringsstrategin bygger på 25 års forskning.

...

Diagrammet visar avkastningen på AIF-fonden Investtech Invest sedan starten. Referensindexet är en kombination av Oslobörsen och Stockholmsbörsen. Grafen är tänkt som en illustration och visar avkastning efter avgifter (förvaltningsavgift 0,9% och 20% success fee mot referensindex). Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning.

Vår historia

Hösten 2010 grundades investeringsbolaget Investtech Invest. Investeringsstrategin baserades på matematiska och statistiska analyser för att hitta relevanta investeringskandidater. Efter drygt tio års drift hade Investtech Invests aktieägare fått en avkastning på 421 procent jämfört med referensindex som steg med 201 procent. Detta gav en meravkastning på 220 procentenheter i slutet av december 2020.

I media

Dagbladet

Hegnar

Finansavisen

Nyckelpersoner

...

Christian Sveen Harto

Vd

...

Geir Linløkken

Forskningschef

...

Fredrik Tyvand

Chef för fondförvaltningen

...

Mads Grønstad

Fondförvaltare

Hur köper jag?

Investtech Invest kan handlas via de flesta mäklare och banker på begäran. Fonden är registrerad i Allfunds och MFEX.

Fonden kan köpas direkt från Pareto.

Köp på Pareto