Hausseindeks nær kritisk lavt nivå (25. august 2015)

Av forskningssjef Geir Linløkken

Oslo Børs har vært svært turbulent de siste dagene. Investtechs hausseindekser, som måler graden av optimisme og pessimisme i markedet, er nær ved å utløse signaler. Tilsier statistikk at markedet skal videre ned, eller er det nå man bør kjøpe?

Hovedindeksen på Oslo Børs har falt kraftig de siste ukene. Det ble gitt flere salgssignaler tidligere i sommer, men det var først ved bruddet ned gjennom støtten ved 607 poeng at fallet akselererte. På mandagens sluttkurs var indeksen ned 15 prosent i forhold til toppen i juli. Nedgangen de siste dagene skjedde på meget høyt volum og mange aksjer som har falt mye over tid, fikk seg en ekstra stor nedgang. Dette indikerer et innslag av tvangssalg og panikk hos investorene.

Hausseindeksene måler andelen av selskapene som har gitt kjøps og salgssignaler, og brukes for å beskrive graden av optimisme eller pessimisme i markedet. Dette er en optimismeindeks, der graden av optimisme kan gå fra null til 100 prosent.

Forrige uke lå Investtechs kortsiktige hausseindeks på rundt 30 poeng for Oslo Børs. Markedet, og de kortsiktige investorene, var dermed ganske pessimistisk, men det bar ikke tegn av å ha vært gjennom noe sammenbrudd. Ved børsslutt mandag hadde hausseindeksen falt til 15 poeng. Det betyr at 85 prosent av aksjene på Oslo Børs har gitt salgssignal på kort sikt. Det er nesten slik at "siste optimist har blitt pessimist". Teori innen teknisk analyse sier at når hausseindeksene faller under ti poeng står markedet ovenfor en langsiktig bunn. Negativiteten kan imidlertid ofte ta overhånd, og markedet kan gjerne falle ytterligere. Dermed ser man ofte på en vending opp i hausseindeksen som et mer pålitelig signal på at bunnen er nådd.

Hausseindeksen sluttet altså på 15 poeng mandag, klart over det kritiske nivået på ti poeng. Foreløpig er det dermed ikke utløst noe signal om at bunnen er nådd. Den kraftig fallende hausseindeksen indikerer imidlertid stor grad av pessimisme hos investorene, og vi blir ikke overrasket om markedet og hausseindeksen faller videre ned de kommende dagene.

Anbefaling

Markedet har falt ganske mye, men vi er ikke nødvendigvis nær bunnen ennå. Det har vært seks store fall på Oslo Børs i perioden 1993-2015. I gjennomsnitt falt børsen da med cirka 50 prosent fra topp til bunn. Hvis børsen skal falle like mye nå, er det langt ned.
Foreløpig ligner imidlertid det kraftige fallet mer på en stor korreksjon, enn på en langvarig nedtur. Trendbildet på lang sikt er fortsatt positivt. Mange investorer har imidlertid fått seg en støkk, og med mindre vi får en rask korreksjon opp, vil det kunne ta tid før disse blir optimister igjen.
Hausseindeksene er lave, men de indikerer foreløpig ikke at optimismen er på vei tilbake. I stedet indikerer de stor grad av frykt og nervøse investorer, og fortsatt rom for videre nedgang. Dermed:

 • Ikke vekt opp aksjer ennå.
 • Følg med på hausseindeksene.
 • Kjøp når hausseindeksene snur opp, spesielt dersom de først har vært under ti poeng.
 • Investtech er svakt negative til Oslo Børs på mellomlang sikt.
 • Hausseverdier og Investtechs markedssyn oppdateres daglig i vår morgenrapport.

Mange enkeltaksjer har imidlertid nå falt svært mye. Dette til tross for at de har lagt fram gode regnskapstall, ofte godt over analytikernes forventninger. I flere av disse har også innsiderne kjøpt seg opp, noe som indikerer stor tro på at aksjekursen skal stige. Slike aksjer kan være gode kjøp for investorer som tåler store svingninger og som ønsker å komme inn svært nær bunnene.

Om markedet og hausseindeksen skulle fortsette ned, og gå under ti poeng, vil vi få klare kjøpssignaler framover. Vi har sett på hva som tidligere har skjedd når hausseindeksene har falt under ti poeng.

Haussebrudd ned gjennom ti poeng

Investtech har beregnet hausseindekser for Oslo Børs siden 1996. Det er fem ganger tidligere at den kortsiktige hausseindeksen har falt under ti prosent, henholdsvis i august og oktober 1998, i september og oktober 2008 og i august 2011. En måned (22 børsdager) etter disse haussesignalene hadde Hovedindeksen i snitt falt ytterligere 4,3 prosent, mens den ett år senere i snitt hadde steget med 28,8 prosent og to år senere med 57,4 prosent.

19980827 -11.1% +22.0% +55.7%
19981009 +21.6% +53.7% +90.2%
20080916 -32.2% -2.4% +14.4%
20081024 -5.2% +47.6% +83.0%
20110809 +5.6% +23.2% +43.8%
Snitt -4.3% +28.8% +57.4%

Tabellen viser kursendring for Hovedindeksen i perioder på en måned, ett år og to år etter at Investtechs kortsiktige hausseindeks brøt ned gjennom ti poeng.

Haussebrudd opp gjennom ti poeng

Som nevnt kan pessimismen ofte ta overhånd når markedene faller som verst. I tillegg kan tvangssalg og strategibestemt reallokering forsterke nedgangen. Dermed kan børsene ofte falle videre selv om hausseindeksene faller under ti poeng. Når markedene snur og pengene begynner å finne veien inn i aksjer igjen, er det mye mindre fare for nye nedturer. Det kan dermed være et godt tidspunkt å gå inn i aksjer igjen når optimismen er på vei opp og hausseindeksen bryter over ti poeng.

Historisk har vi fem slike tilfeller for den kortsiktige hausseindeksen. En måned etter brudd opp hadde Hovedindeksen i gjennomsnitt falt 5,3 prosent. Etter ett år var imidlertid den gjennomsnittlige oppgangen på hele 35,4 prosent og etter to år på 65,3 prosent.

19980908 -24.3% +22.5% +55.0%
19981014 +16.2% +39.3% +78.4%
20081022 -22.6% +38.7% +64.1%
20081029 +0.0% +51.1% +83.8%
20110810 +4.0% +25.7% +45.3%
Snitt -5.3% +35.4% +65.3%

Tabellen viser kursendring for Hovedindeksen i perioder på en måned, ett år og to år etter at Investtechs kortsiktige hausseindeks brøt opp gjennom ti poeng (etter tidligere å ha ligget under).

Analyse

Siden det er få tilfeller der hausseindeksen har falt under ti poeng, er det vanskelig å trekke en bastant konklusjon. Likevel tilsier både teori og de historiske tilfellene at svært lave hausseverdier indikerer at markedet står nær en langsiktig bunn.
Historisk har Oslo Børs i gjennomsnitt falt videre også den første måneden etter svært lave hausseverdier.
Investorene har sett hvor farlig aksjemarkedet er, og det tar tid å omstille seg fra et pessimistisk markedssyn. Samtidig er oppsiden høy etter slike store fall, og mange er redde for å bli sittende igjen når markedet snur.
Dermed bør man overvåke bevegelsene i massene nøye og se etter tegn på økende optimisme. Man kan gjøre svært gode kjøp ved å komme inn i markedet i forkant av massene.
På ett års sikt eller mer, har slike situasjoner vært meget gode kjøpsanledninger på Oslo Børs.

Linker:

 • Oppdaterte verdier på Investtechs hausseindekser:
  Les mer.Hausse1 er kortsiktig indeks og Hausse2 er langsiktig.
 • Morgenrapport med subjektiv vurdering til markedet og enkeltaksjer:
  Les mer.

Tillegg: Forstå hausseindeksene


Aksjer som stiger over sin foregående topp gir kjøpssignal. Aksjer som faller under sin foregående bunn gir salgssignal.
Hausseverdien er prosentandelen av aksjene med kjøpssignal og går fra 0 til 100 poeng.
Hausseverdien brukes som et estimat for andelen av investorene som er positive til aksjemarkedet.

Hausseverdier under 50 poeng indikerer at et flertall av investorene er negative.
De har solgt på stadig lavere kurser med bakgrunn i liten tro på kursoppgang.

Når hausse bryter under ti poeng, er nesten alle investorene negative. Media overstrømmes av artikler om økonomiske problemer og fall på børsene. Det er innslag av panikk og tvangssalg.

Alle nyheter er negative og skulle det komme noe positivt, blir det bortforklart. Det ser virkelig mørkt ut. Investorene er inne i en depresjon.
Enhver endring vil nå være positiv.

Optimismen øker. Fortsatt er en stor majoritet av investorene negative og kursene er lave. Noen begynner imidlertid å ta til seg positive impulser og ny kapital kommer inn i markedet.
En aksje som har falt 50 prosent, må stige 100 prosent for å komme opp dit den var. Mange aksjer har stor oppside.

Tillegg: Den langsiktige hausseindeksen

Haussebrudd ned:

Ser vi på den langsiktige hausseindeksen*, har vi bare tre tilfeller der den har falt under ti prosent; i september 1998, i september 2008 og i august 2011. En måned etter sto børsen i snitt 6,0 prosent lavere, mens den ett år etter var 21,3 prosent høyere og to år etter hele 45,9 prosent høyere.

*Investtech har to langsiktige hausseindekser, en basert på signaler fra såkalt 'trading range', den andre på 'glidende snitt'. Vi har brukt trading-range-haussen, da dette er den samme som vår kortsiktige-hausseindikator, bare med en annen tidsvariabel.

19980921 +5.0% +41.3% +77.9%
20080917 -28.5% -0.8% +15.9%
20110809 +5.5% +23.2% +43.8%
Snitt -6.0% +21.3% +45.9%

Haussebrudd opp:

Historisk har vi tre tilfeller der den langsiktige hausseindeksen bryter opp gjennom ti poeng.
En måned etter brudd opp hadde Hovedindeksen i gjennomsnitt falt 2,5 prosent. Etter ett år var imidlertid den gjennomsnittlige oppgangen på hele 32,7 prosent og etter to år 59,3 prosent.

19981021 +3.2% +26.4% +62.3%
20090105 -6.8% +55.8% +81.2%
20110815 -3.8% +15.8% +34.5%
Snitt -2.5% +32.7% +59.3%

Related articles

 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK