Norden topp 10 - uke 47, 2012

Fredag 23. november er det seks nye aksjer i Norden Topp 10, som nå består av tre svenske, ingen norske, tre danske og fire finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut i fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.

* (Listen er laget med utgangspunkt i Investtechs mellomlange tekniske aksjeanalyser. Disse egner seg godt for investorer med en investeringshorisont på 1-6 måneder. Kursutviklingen etter analysetidspunktet vil kunne medføre endringer i analysene. Klikk på grafen for å se fullstendig analyse. Om du ikke har brukernavn og passord, klikk her >>)

 1. Chr. Hansen Holding(CHR.CO) - 22. nov 2012. Siste sluttkurs: 185.8 (-1.5)

 

Chr. Hansen Holding ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 180 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 180 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

2. Wärtsilä Oyj Abp(WRT1V.HEX) - 22. nov 2012. Siste sluttkurs: 32.13 (0.32)

 Wärtsilä Oyj Abp viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 26.95 euro. Objektivet ved 30.69 euro er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 31.00 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

3. Topdanmark(TOP.CO) - 22. nov 2012. Siste sluttkurs: 1182 (6)

Topdanmark ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 1160 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

4. Billerud(BILL.ST) - 22. nov 2012. Siste sluttkurs: 66.25 (0.25)

Billerud ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 65.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 65.00 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

5. Sponda(SDA1V.HEX) - 22. nov 2012. Siste sluttkurs: 3.33 (0.02)

Sponda ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 3.43 euro vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 3.23 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

6. Konecranes Oyj(KCR1V.HEX) - 22. nov 2012. Siste sluttkurs: 24.78 (-0.01)

Konecranes Oyj viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 22.29 euro. Videre oppgang til 28.47 euro eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 23.50 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

7. Hufvudstaden A(HUFVA.ST) - 22. nov 2012. Siste sluttkurs: 81.25 (0.3)

Hufvudstaden A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 74.04 kroner. Objektivet ved 79.67 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen tester støtten ved ca 81.00kroner . Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 81.00 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper korresponderer med kursbunner og volumbunner korresponderer med kurstopper. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

8. Unibet Group(UNIB.ST) - 22. nov 2012. Siste sluttkurs: 197 (0.5)

Unibet Group ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 194 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

9. Huhtamäki(HUH1V.HEX) - 22. nov 2012. Siste sluttkurs: 12.84 (-0.02)

Huhtamäki ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 12.40 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 12.40 euro ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

10. Carlsberg A/S B(CARLB.CO) - 22. nov 2012. Siste sluttkurs: 546 (7)

Carlsberg A/S B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 540 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av aksjer for deg!

Investtech har i over 15 år jobbet med forskning innen behavioural finance og teknisk aksjeanalyse. Vi tilbyr analyser på mer enn 26 000 aksjer fordelt på 12 land samt et utvalg råvarer, indekser og valuta.

Forskningsarbeidet er støttet av Norges Forskningsråd og resultatene anvendes i våre analyser, samt er publisert i flere interessante forskningsrapporter.

 

Written byEspen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech

"Investtech analyses the psychology of the market and gives concrete trading suggestions every day."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK