Norden topp 10 - uke 48, 2012

Fredag 30. november er det syv nye aksjer i Norden Topp 10, som nå består av fem svenske, ingen norske, to danske og tre finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut i fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.

* (Listen er laget med utgangspunkt i Investtechs mellomlange tekniske aksjeanalyser. Disse egner seg godt for investorer med en investeringshorisont på 1-6 måneder. Kursutviklingen etter analysetidspunktet vil kunne medføre endringer i analysene. Klikk på grafen for å se fullstendig analyse. Om du ikke har brukernavn og passord, klikk her >>)

1. Handelsbanken A(SHBA.ST) - 29. nov 2012. Siste sluttkurs: 236.7 (3.2)

Handelsbanken A har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har brutt en dobbel-bunn-formasjon. Etablert brudd på motstanden ved 235 kroner vil signalisere oppgang til 243 kroner eller høyere. Aksjen har støtte ved ca 227 kroner.  Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

2. Wärtsilä Oyj Abp(WRT1V.HEX) - 29. nov 2012. Siste sluttkurs: 32.28 (0.62)

Wärtsilä Oyj Abp ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen.  Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 26.95 euro. Objektivet ved 30.69 euro er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 30.80 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 30.80 euro ved reaksjoner tilbake.  Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

3. Carlsberg A/S B(CARLB.CO) - 29. nov 2012. Siste sluttkurs: 559 (10)

Carlsberg A/S B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 540 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 540 kroner ved reaksjoner tilbake.  Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

4.Scania B(SCVB.ST) - 29. nov 2012. Siste sluttkurs: 138.4 (2.8)

Scania B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 122 kroner. Objektivet ved 132 kroner  er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 136 kroner . Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 136 kroner ved reaksjoner tilbake.  Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

5.  ÅF(AFB.ST) - 29. nov 2012. Siste sluttkurs: 147 (0.5)

ÅF ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har tatt ut objektivet ved 153 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 140 kroner og motstand ved ca 155 kroner.  Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

6. Rockwool International B(ROCKB.CO) - 29. nov 2012. Siste sluttkurs: 593 (10)

En tilnærmet horisontal trend er brutt opp. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Rockwool International B har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 580 kroner og videre oppgang er dermed signalisert.  Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

7.  Unibet Group(UNIB.ST) - 29. nov 2012. Siste sluttkurs: 197 (1.5)

Unibet Group viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 194 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 194 kroner ved reaksjoner tilbake.  Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

8. Tieto Corporation(TIE1V.HEX) - 29. nov 2012. Siste sluttkurs: 15.09 (0.29)

Tieto Corporation ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 14.80 euro og videre oppgang er dermed signalisert.  Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

9. ABB(ABB.ST) - 29. nov 2012. Siste sluttkurs: 130.1 (3)

ABB ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 129 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang.  Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

10. Outotec Oyj(OTE1V.HEX) - 29. nov 2012. Siste sluttkurs: 40.18 (1.16)

Outotec Oyj har steget opp mot taket i en tilnærmet horisontal trendkanal. Videre utvikling innenfor trendkanalen indikeres og dagens kursnivå kan være en god utgangskurs.  Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 38.85 euro. Videre oppgang til 45.25 euro eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 40.00 euro. Etablert brudd vil indikere videre oppgang.  Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av aksjer for deg!

Investtech har i over 15 år jobbet med forskning innen behavioural finance og teknisk aksjeanalyse. Vi tilbyr analyser på mer enn 26 000 aksjer fordelt på 12 land samt et utvalg råvarer, indekser og valuta.

Forskningsarbeidet er støttet av Norges Forskningsråd og resultatene anvendes i våre analyser, samt er publisert i flere interessante forskningsrapporter.

 

Written byEspen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech

"Investtech analyses the psychology of the market and gives concrete trading suggestions every day."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK