Norden topp 10 - uke 49, 2012

Fredag 7. desember er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10, som nå består av fire svenske, tre norske, en dansk og to finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut i fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.

* (Listen er laget med utgangspunkt i Investtechs mellomlange tekniske aksjeanalyser. Disse egner seg godt for investorer med en investeringshorisont på 1-6 måneder. Kursutviklingen etter analysetidspunktet vil kunne medføre endringer i analysene. Klikk på grafen for å se fullstendig analyse. Om du ikke har brukernavn og passord, klikk her >>)

1. Outotec Oyj(OTE1V.HEX) - 5. des 2012. Siste sluttkurs: 41.22 (0.16)

En tilnærmet horisontal trend er brutt opp. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Outotec Oyj har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene.  Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 38.85 euro. Videre oppgang til 45.25 euro eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 40.00 euro og videre oppgang er dermed signalisert.  Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

2. Dolphin Group ASA(DOLP.OL) - 6. des 2012. Siste sluttkurs: 6.29 (-0.01)

Dolphin Group ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 6.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

3. Holmen B(HOLMB.ST) - 6. des 2012. Siste sluttkurs: 195.2 (2)

Holmen B har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 188 kroner. Videre oppgang til 211 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 191 kroner og videre oppgang er dermed signalisert.  Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

4. Boliden(BOL.ST) - 6. des 2012. Siste sluttkurs: 121.8 (2.1)

Boliden ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen.  Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 108 kroner. Videre oppgang til 128 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 119kroner . Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 119 kroner ved reaksjoner tilbake.  Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

5.  Shamaran Petroleum Corp(SNM.ST) - 6. des 2012. Siste sluttkurs: 3.04 (0.03)

Shamaran Petroleum Corp har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har også brutt motstanden ved 3.02 kroner i en rektangelformasjon, noe som signaliserer videre oppgang. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 2.70 kroner og motstanden ved ca 3.24 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning.  Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

6. Det Norske Oljeselskap(DETNOR.OL) - 6. des 2012. Siste sluttkurs: 82.65 (1.65)

Det Norske Oljeselskap ligger i en tilnærmet horisontal trend og videre utvikling i samme retning indikeres. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen tester støtten ved ca 80.00 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 80.00 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

7.  G4S Plc(GR4SEC.CO) - 6. des 2012. Siste sluttkurs: 23.34 (0.52)

G4S Plc ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 22.22 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 23.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert.  Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

8. SeaDrill(SDRL.OL) - 6. des 2012. Siste sluttkurs: 207.7 (0.2)

SeaDrill har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen tester støtten ved ca 207 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

9. Scania B(SCVB.ST) - 6. des 2012. Siste sluttkurs: 139.2 (2.1)

Scania B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen.  Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 122 kroner. Objektivet ved 132 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 136 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 136 kroner ved reaksjoner tilbake.  Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

10. Sponda(SDA1V.HEX) - 5. des 2012. Siste sluttkurs: 3.55 (-0.04)

Sponda viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen.  Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 3.43 euro. Videre oppgang til 4.23 euro eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 3.37 euro.  Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av aksjer for deg!

Investtech har i over 15 år jobbet med forskning innen behavioural finance og teknisk aksjeanalyse. Vi tilbyr analyser på mer enn 26 000 aksjer fordelt på 12 land samt et utvalg råvarer, indekser og valuta.

Forskningsarbeidet er støttet av Norges Forskningsråd og resultatene anvendes i våre analyser, samt er publisert i flere interessante forskningsrapporter.

 

Written byEspen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech

"Investtech analyses the psychology of the market and gives concrete trading suggestions every day."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK