Norden topp 10 - uke 2, 2013

Fredag 11. januar er det ni nye aksjer i Norden Topp 10, som nå består av seks svenske, tre norske, ingen danske og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut i fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.

* (Listen er laget med utgangspunkt i Investtechs mellomlange tekniske aksjeanalyser. Disse egner seg godt for investorer med en investeringshorisont på 1-6 måneder. Kursutviklingen etter analysetidspunktet vil kunne medføre endringer i analysene. Klikk på grafen for å se fullstendig analyse. Om du ikke har brukernavn og passord, klikk her >>)

1. Yara International(YAR.OL) - 10. jan 2013. Siste sluttkurs: 282.1 (1.2)

Yara International ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 276 kroner. Videre oppgang til 343 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 275 kroner og videre oppgang er dermed signalisert.  RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

2. Lundin Mining(LUMISDB.ST) - 10. jan 2013. Siste sluttkurs: 34.15 (0.2)

Lundin Mining har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs.  Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 32.11 kroner. Videre oppgang til 37.10 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 34.00 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang.  Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

3. Scania B(SCVB.ST) - 10. jan 2013. Siste sluttkurs: 138 (2.3)

Scania B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen.  Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 122 kroner. Objektivet ved 132 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 136 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 136 kroner ved reaksjoner tilbake.  Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

4. Sandvik(SAND.ST) - 10. jan 2013. Siste sluttkurs: 103.7 (-1.3)

Sandvik ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 96.81 kroner. Objektivet ved 103 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen tester støtten ved ca 103 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 103 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

5. Prospector Offshore Drilling(PROS.OL) - 10. jan 2013. Siste sluttkurs: 14.85 (1.1)

Prospector Offshore Drilling har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 14.50 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 14.50 kroner ved reaksjoner tilbake.  Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

6. Kværner(KVAER.OL) - 10. jan 2013. Siste sluttkurs: 17.7 (-0.4)

Kværner ligger i en stigende trend, men tester nå taket i trendkanalen. Dette kan gi en reaksjon ned, mens aksjen på sikt indikerer videre oppgang innenfor trendkanalen. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 17.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert.  Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

7. Klövern(KLOV.ST) - 10. jan 2013. Siste sluttkurs: 26 (-0.2)

Klövern ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 20.76 kroner og motstand på 26.78 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning.  Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 25.59 kroner. Videre oppgang til 30.37 kroner eller mer er signalisert. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 25.30 kroner og motstanden ved ca 26.50 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning.  Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

8. Stora Enso Oyj R(STERV.HEX) - 10. jan 2013. Siste sluttkurs: 5.29 (-0.08)

Stora Enso Oyj R ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 4.88 euro og motstand på 5.61 euro. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen tester støtten ved ca 5.27 euro. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 5.27 euro vil utløse et salgssignal. Negativ volumbalanse svekker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

9. Swedish Orphan Biovitrum AB(SOBI.ST) - 10. jan 2013. Siste sluttkurs: 39.9 (0.7)

Swedish Orphan Biovitrum AB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 37.50 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 37.50 kroner ved reaksjoner tilbake.  RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

10. Handelsbanken A(SHBA.ST) - 10. jan 2013. Siste sluttkurs: 243.8 (1.6)

Handelsbanken A har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen har brutt en rektangelformasjon. Etablert brudd på motstanden ved 242 kroner vil signalisere videre oppgang til 251 kroner eller mer. Aksjen har støtte ved ca 227 kroner.  Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av aksjer for deg!

Investtech har i over 15 år jobbet med forskning innen behavioural finance og teknisk aksjeanalyse. Vi tilbyr analyser på mer enn 26 000 aksjer fordelt på 12 land samt et utvalg råvarer, indekser og valuta.

Forskningsarbeidet er støttet av Norges Forskningsråd og resultatene anvendes i våre analyser, samt er publisert i flere interessante forskningsrapporter.

 

Written byEspen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech

"Investtech analyses the psychology of the market and gives concrete trading suggestions every day."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK