Norden topp 10 - uke 6, 2013

Fredag 8. februar er det syv nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, tre norske, en dansk og to finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut i fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.

* (Listen er laget med utgangspunkt i Investtechs mellomlange tekniske aksjeanalyser. Disse egner seg godt for investorer med en investeringshorisont på 1-6 måneder. Kursutviklingen etter analysetidspunktet vil kunne medføre endringer i analysene. Klikk på grafen for å se fullstendig analyse. Om du ikke har brukernavn og passord, klikk her >>)

 

1. Alfa Laval(ALFA.ST) - 7. feb 2013. Siste sluttkurs: 143 (-1.8)

1 alfa laval

 

Alfa Laval ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 132 kroner. Videre oppgang til 152 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 140 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

2. AarhusKarlshamn(AAK.ST) - 7. feb 2013. Siste sluttkurs: 281 (12.5)

2 aarhuskarlshamn

 

AarhusKarlshamn ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 267 kroner.  Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

3. Novozymes B(NZYMB.CO) - 7. feb 2013. Siste sluttkurs: 190.7 (-2.8)

3 novozymes

 

Novozymes B har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trend. Dette signaliserer en fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen.  Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 178 kroner. Videre oppgang til 203 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 164 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

4. Nordea Bank(NDA.ST) - 7. feb 2013. Siste sluttkurs: 71.35 (-1.1)

4 nordea

 

Nordea Bank ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres.  Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 68.32 kroner. Videre oppgang til 86.58 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 66.50 kroner.  Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

5. TGS Nopec Geophysical(TGS.OL) - 7. feb 2013. Siste sluttkurs: 204 (2)

5 tgs

 

TGS Nopec Geophysical ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 200 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 200 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

6. Klövern(KLOV.ST) - 7. feb 2013. Siste sluttkurs: 27.4 (-0.1)

6 klövern

 

Klövern ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 26.78 kroner. Videre oppgang til 32.68 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 26.60 kroner.  Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

7. Aker Solutions(AKSO.OL) - 7. feb 2013. Siste sluttkurs: 120.2 (0.8)

7 aker solutions

 

Aker Solutions ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 116 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 116 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

8. Yara International(YAR.OL) - 7. feb 2013. Siste sluttkurs: 295 (5.4)

8 yara

 

Yara International ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres.  Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 276 kroner. Videre oppgang til 343 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 273 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

9. Amer Sports Corporation(AMEAS.HEX) - 7. feb 2013. Siste sluttkurs: 12.43 (-0.14)

9 amer

 

Amer Sports Corporation ligger i en stigende trend, men tester nå taket i trendkanalen. Dette kan gi en reaksjon ned, mens aksjen på sikt indikerer videre oppgang innenfor trendkanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 11.35 euro. Videre oppgang til 14.61 euro eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 10.80 euro. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

10. Outotec Oyj(OTE1V.HEX) - 7. feb 2013. Siste sluttkurs: 49.09 (2.61)

10 qutotec

 

Outotec Oyj ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen.  Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 38.85 euro. Objektivet ved 45.25 euro er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved ca 45.00 euro. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

...

Investtech gjør teknisk analyse av aksjer for deg!

Investtech har i over 15 år jobbet med forskning innen behavioural finance og teknisk aksjeanalyse. Vi tilbyr analyser på mer enn 26 000 aksjer fordelt på 12 land samt et utvalg råvarer, indekser og valuta.

Forskningsarbeidet er støttet av Norges Forskningsråd og resultatene anvendes i våre analyser, samt er publisert i flere interessante forskningsrapporter.

 

Written byEspen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech

"Investtech analyses the psychology of the market and gives concrete trading suggestions every day."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK