Signaler fra rektangelformasjoner - statistikk

Av Geir Linløkken, forskningssjef i Investtech, 19. september 2014

Rektangelformasjoner

Et viktig område innen teknisk analyse er identifikasjon av geometriske kursformasjoner i aksjekursen. Tanken er at disse beskriver den psykologiske tilstanden i markedet, og dermed indikerer den videre retningen på kursen. Rektangelformasjoner er en type av slike formasjoner.

Disse gjenspeiler at investorene er usikre med hensyn til den videre retningen for en aksje. Kursen blir gående sidelengs mellom et støttenivå og et motstandsnivå. Når vi får et brudd opp gjenspeiler det at investorene har blitt mer optimistiske. I følge teknisk analyseteori skal kursen da stige minst like mye som rektangelet er høyt, se figuren.

Identifikasjon

Investtech har utviklet matematiske algoritmer for identifikasjon av rektangelformasjoner i aksjekurser. Disse plottes inn i de tekniske analysegrafene og presenteres daglig oppdatert til Investtechs abonnenter.

Statistikk

Vi har gjort en undersøkelse av kursutviklingen i forbindelse med signaler fra rektangelformasjoner. Undersøkelsen ser på alle aksjer som har vært notert på Oslo Børs i tidsrommet 1996 til 2014, også selskaper som senere er kjøpt opp, har gått konkurs eller er avnotert av andre årsaker.

Foreløpige resultater

Grafen viser kursutviklingen i 10 dager før og 66 dager (cirka tre måneder) etter at signaler fra rektangelformasjoner blir utløst. Signalene utløses på dag 0. Kjøpssignaler er den blå kurven og salgssignaler den røde.

Vi ser at kjøpssignaler fra rektangelformasjoner identifisert på Investtechs charts historisk har gitt en god kursoppgang de etterfølgende månedene, og i snitt steget cirka seks prosent på tre måneder. Dette er betydelig bedre enn referanseindeksen, som har steget drøyt tre prosent i samme periode.
Salgssignaler har gitt kursfall de første ukene etter signalene, og betydelig svakere utvikling enn referanseindeksen de neste månedene.

Videopresentasjon av undersøkelsen:

Det understrekes at resultatene er foreløpige. Vi vil gjøre nærmere undersøkelser og skrive en mer detaljert rapport senere.

 

Written by

Geir Linløkken
Head of Research and Analysis
at Investtech

"Investtech analyses the psychology of the market and gives concrete trading suggestions every day."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK