Innsidekjøp som indikator for videre kursutvikling i aksjen

Publisert 26.04.2019

Aksjer med innsidekjøp har i gjennomsnitt gjort det bedre enn referanseindeksen i perioden etter innsidekjøpet, og aksjer med innsidesalg har i gjennomsnitt gjort det dårligere enn referanseindeksen i perioden etter innsidesalget. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 20 år med data fra Oslo Børs og 16 år med data fra Stockholmsbørsen.

Analyse av innsidehandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Når en person i selskapets styre eller ledelse kjøper aksjer, er det et signal om at vedkommende mener aksjen er billig. Innsidesalg blir regnet som signal om at aksjen er dyr eller at risikoen er høy.

Investtechs innsidehandelanalyser gir oversikt over innsidekjøp og innsidesalg i et selskap over tid.

Innsidehandler per selskap

Du kan lese mer om analyse av innsidehandler på våre hjelpesider her.

Resultater innsidekjøp

Innsidekjøp Norge.

Innsidekjøp Sverige.

Figur 1: Kursutvikling første 66 dager etter innsidekjøp.

Grafene i figur 1 viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av innsidekjøp i Norge og Sverige. Handlene meldes før børsens stengetid på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå linjen viser hvordan aksjer med innsidekjøp i gjennomsnitt har utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den tynne blå linjen er gjennomsnittlig utvikling til referanseindeksen i samme periode.

66-dagers-tall Norge Sverige Vektet snitt
Kjøpssignal 3.5 % 4.3 % 4.0 %
Referanseindeks i samme periode 2.2 % 2.4 % 2.3 %
Meravkastning kjøpssignal 1.4 %p 1.8 %p 1.7 %p
Annualisert
Kjøpssignal 14.1 % 17.3 % 16.3 %
Referanseindeks i samme periode 8.5 % 9.6 % 9.2 %
Meravkastning kjøpssignal 5.7 %p 7.7 %p 7.2 %p

Tabellen viser annualisert avkastning og annualisert meravkastning i prosentpoeng, benevnt %p. Innsidekjøp både i Norge og Sverige har vært fulgt av en positiv avkastning de kommende månedene. I Norge var oppgangen 3,5 prosent og i Sverige 4,3 prosent, som gir et vektet snitt på 4,0 prosent. Annualisert blir avkastningen 16,3 prosent, tilsvarende en meravkastning på 7,2 prosentpoeng mot referanseindeksen i samme periode.

Vi så også at aksjer med innsidekjøp i gjennomsnitt hadde falt i perioden før kjøpet. Motsatt hadde aksjer med innsidesalg steget i perioden før salget. Disse observasjonene er en indikasjon på at innsidere kjøper når de mener aksjene er fundamentalt billige, og har falt mer enn fortjent, samtidig som innsiderne selger når de mener aksjen har steget for mye og har blitt fundamentalt dyr. Investtechs innsidehandelanalyse kan dermed ses på som en enkel fundamental analyse av aksjen.

Du finner flere resultater og detaljer i forskningsrapporten som du kan lese her.

Keywords: h_InsiderBuy.

Written by

Geir Linløkken
Head of Research and Analysis
at Investtech

"Investtech analyses the psychology of the market and gives concrete trading suggestions every day."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK