Tidlig varsling

I tjenesten for tidlig varsling beregner Investtech.com, hvilke kursniveauer, der vil udløse morgendagens købs- og salgssignaler (signalniveauer). Det giver dig mulighed for på forhånd at tage stilling til, hvad du vil gøre, hvis et købs- eller salgssignal bliver givet, og dermed handle meget hurtigt, hvis det skulle ske. Ved brug af systemet for tidlig varsling får du hermed mulighed for at handle allerede samme dag, som signalet indtræffer.
Tjenesten for tidlig varsling angiver niveauer på slutkurs, som vil udløse forskellige typer tekniske signaler. Hvis slutkursen næste dag bryder de angivede niveauer, vil Investtech.coms analyser give købs- eller salgssignaler. Det præciseres at slutkursen må bryde de angivede niveauer for at et signal vil blive givet - det er ikke tilstrækkeligt, at niveauet kun brydes midlertidigt i løbet af dagen.
Tabellen under viser et eksempel på information fra systemet for tidlig varsling. Under tabellen forklares, hvordan informationen skal tolkes, og især hvad der vil udløse købs- og salgssignaler.

Tabell 1: Eksempel på tidlig varsling for et selskab.

Formationer er angivet med støtte- eller modstandsniveau. Brud opad på en formation vil udløse et købssignal og brud nedad vil udløse et salgssignal. Herudover er objektivet eller kursmålet for aktien angivet ved brud på formationen.
I tabel 1 er der en omvendt hoved-og-skuldre-formation, som vil give et købssignal, hvis kursen går over 48.42. Ved et etableret brud på dette niveau kan man forvente en videre opgang til 79.37 eller højere.

Kortsigtet og langsigtet trading range. Disse kursniveauer indikerer støtte- og modstandsniveauer, og brud på dem vil være henholdvsis et salgs- eller købssignal. Brud opad vil give købssignal, og brud nedad vil give salgssignal.
Tabel 1 viser, at en slutkurs højere end 49 vil give købssignal fra både kortsigtet og langsigtet trading range.

Glidende snit: Kursangivelsen for glidende snit angiver, hvornår kortsigtet snit har samme værdi som langsigtet snit. Brud herpå vil udløse et købs- eller salgssignal og kan indikere et trendskifte.
Tabel 1 viser, at en slutkurs lavere end 12.47 vil udløse et salgssignal fra glidende snit. En værdi på 0, angiver, at det er umuligt for indikatoren at udløse et signal næste dag (det ville i så fald kræve negative kursværdier).

Høj RSI (Relative Strength Index) angiver hvornår aktien går ind i eller går ud af højt positivt momentum ifølge indikatoren RSI-momentum. RSI over 70 viser, at momentummet i aktien er stærkt positivt. Aktien er steget godt på kort sigt uden særlige reaktioner ned undervejs. Investorer er stadig gået op i pris for at få købt aktier. Det indikerer, at flere er på vej ind i aktien, og at kursen vil fortsætte op. Brug af RSI bør imidlertid kombineres med andre observationer.
I tabel 1 vil en slutkurs på 54.40 give en RSI-værdi lig 70 (grænseværdi for højt positivt momentum).

Lav RSI angiver hvornår aktien går ind i eller går ud af højt negativt momentum ifølge indikatoren RSI-momentum. RSI under 30 viser, at momentummet i aktien er stærkt negativt. Aktien er faldet meget på kort tid uden særlige reaktioner op undervejs. Investorerne er stadig gået ned i pris for at få solgt deres aktier. Det indikerer, at flere er på vej ud, at pessimismen tager til, og at kursen vil fortsætte ned. Brug af RSI bør imidlertid kombineres med andre observationer.
I tabel 1 vil en slutkurs på 41.07 give en RSI-værdi lig 30 (grænseværdi for højt negativt momentum).

Bemærk at de indikerede signalniveauer skal brydes, for at der skal opstå et signal. Hvis slutkursen er lig signalniveauet, er støtte/modstandsniveauet ikke brudt og analyserne giver ikke salgs/købssignal.

 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK
Free Trial Now