Norden topp 10 - vecka 5, 2015

Publicerad 2015-01-30

Veckans Norden topp 10 består av tre svenska, inga norska, en dansk och sex finska aktier.

Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden.

Listan ger lämpliga köpkandidater för investerare med en tidshorisont på 1-6 månader. Om du inte är kund hos Investtech tryck här för gratis tillgång i 14 dagar!

 

1.  Nokia(NOK1V.HEX) - 29. jan 2015. Senaste slutkurs: 6.88 (-0.28)
Nokia ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 6.81. Ger signal om vidare uppgång till 7.66 eller mer. Aktien har stöd vid ca 5.60 euro. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

2.  Orion Corporation B(ORNBV.HEX) - 29. jan 2015. Senaste slutkurs: 29.55 (-0.13)
Orion Corporation B har fallit tillbaka mot golvet i en stigande trendkanal. Vidare uppgång indikeras och dagens kursnivå kan vara en god ingångskurs. Har också brutit en motståndsnivå och gett köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har stöd vid ca 25.40 euro och motstånd vid ca 31.00 euro. Positiv volymbalans, dvs. hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

3.  Kesko Oyj B(KESBV.HEX) - 29. jan 2015. Senaste slutkurs: 32.26 (-0.1)
Kesko Oyj B visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal. Fortsatt positiv utveckling indikeras, och det finns stöd ner mot golvet på kanalen. Aktien testar stödet vid ca 32.00 euro, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

 

4.  Orexo(ORX.ST) - 29. jan 2015. Senaste slutkurs: 142.5 (-5.5)
Orexo ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Aktien testar stödet vid ca 142 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

5.  NKT Holding(NKT.CO) - 29. jan 2015. Senaste slutkurs: 335 (-1.2)
NKT Holding visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal. Fortsatt positiv utveckling indikeras, och det finns stöd ner mot golvet på kanalen. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 325 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

 

6.  Cargotec Oyj(CGCBV.HEX) - 29. jan 2015. Senaste slutkurs: 27.64 (-0.26)
Cargotec Oyj har brutit den fallande trenden, vilket i första skedet indikerar en svagare nedgångstakt. Gav köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 27.04. Ger signal om vidare uppgång till 35.67 eller mer. Aktien testar stödet vid ca 27.40 euro. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 27.40 euro utlöser en säljsignal. Positiv volymbalans, dvs. hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

7.  Swedbank A(SWEDA.ST) - 29. jan 2015. Senaste slutkurs: 199.3 (0.3)
Swedbank A ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Aktien har brutit en motståndsnivå och gett en köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 197 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 197 kronor vid reaktioner tillbaka. Volymtoppar motsvaras av kursbottnar och volymbottnar motsvaras av kurstoppar. Det försvagar den stigande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

8.  Tieto Corporation(TIE1V.HEX) - 29. jan 2015. Senaste slutkurs: 22.3 (0.33)
Tieto Corporation ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför den indikeras. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 20.93. Målkursen vid 21.96 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid ca 22.20 euro. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

9.  SAS(SAS.ST) - 29. jan 2015. Senaste slutkurs: 16.8 (-0.1)
SAS ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 13.05. Målkursen vid 15.01 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien närmar sig stödet vid ca 16.30 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

10.  Amer Sports Corporation(AMEAS.HEX) - 29. jan 2015. Senaste slutkurs: 16.7 (-0.23)
Amer Sports Corporation ligger i en stigande trend, men testar nu taket i trendkanalen. Det kan ge en reaktion ned, medan aktien på sikt indikerar vidare uppgång inom trendkanalen. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 16.55 euro och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK