Nyårsraketer Stockholmsbörsen 2014

Kommentar tisdag 14 januari.

Åtta av de tio nyårsraketerna steg från genomsnittskursen i vecka 51 till slutkurs 9 januari. Den genomsnittliga uppgången var 2,8 procent, lite svagare än OMXS-indexen som steg 3,8 % under samma period.

Många av aktierna anses fortfarande vara positiva och vi förväntar en vidare positiv utveckling i portföljen som helhet framöver i januari månad.

Se tabell nedan med procentuell utveckling.

---

Kommentar torsdag 2 januari.

Investechs nyårsraketer har stigit bra även före det nya året började. I snitt steg aktierna med tre procent under årets sista vecka.

Se tabell nedan med procentuell utveckling. Vi gör slutlig avräkning om en vecka.
--

Av forskningschef Geir Linlökken, 13 december 2013

För några veckor sedan skrev vi om årstidsvariationer och hur aktiekurserna på Stockholmsbörsen i genomsnitt stiger bra i december och januari. För att utnyttja denna effekt rekommenderar flera analytiker och mäklarhus så kallade nyårsraketer.

Logiken bakom nyårsraketerna är följande: Aktier som har fallit mycket under året kommer att prestera extra svagt före jul. Då tenderar investerare som sitter med förluster i de aktierna att sälja före nyår för att kunna dra av förlusten i deklarationen. Samtidigt kommer några förvaltare att sälja sådana aktier, dels för att städa upp före nyår för att portföljen ska framstå som mer positiv med få förloraraktier, och dels för att minska risken för att kunna säkra eventuell bonus.

När många säljer kan man köpa sådana aktier billigt före jul. I januari börjar investerare och förvaltare från noll igen. Då tar man mer riskfyllda positioner och nytt kapital kommer in, vilket leder till att förloraraktierna får en fin uppgång.

Investtechs erfarenhet och kvantitativa beräkningar visar att förloraraktier som grupp kommer att göra det bra från före jul till tidigt i januari.

Vi ser på aktier med en genomsnittlig dagsomsättning på över 5 miljoner kronor. Bland dessa är det 49 aktier som har fallit över 10 procent från århögsta. Vi har gått igenom de här aktierna och valt ut några vi menar man bör följa extra de kommande veckorna. Det är aktier som har fallit mycket men som visar tecken på en vändning. Några visar teknisk styrka, som indikerar att investerarpsykologin vänds mot optimism, medan andra har insiderköp.

Genomgången av förloraraktierna ger bara fem kandidater som vi menar att tillräckligt bra. Med den höga bolagsspecifika risken behöver vi fler aktier för att få en portfölj med acceptabel risk. Vi ser då på andra aktier som statistiskt sett presterar bra runt nyår, nämligen vinnaraktier. Logiken för dessa är att få investerare och förvaltare vill sälja före årsskiftet för att utlösa reavinstskatt samt för att framstå som positivt med en portfölj med vinnare vid årets slut. För dessa vill vi också hitta aktier med positiv teknisk analys eller insiderscore.

Från ett urval av 48 vinnaraktier som alla stigit över 50 procent från årslägsta har vi plockat fem aktier. Det ger en portfölj med tio aktier, som är Investtechs nyårsraketer 2014. Om historien upprepar sig kan man göra bra köp i de här aktierna före jul och få en fin uppgång de följande två-tre veckorna. Notera att många av de här aktierna har hög risk. Man ska vara förberedd på kursfall i flera av aktierna men vi tror på en positiv avkastning och en avkastning bättre än börsen för portföljen. Vi rekommenderar köp cirka en vecka före jul och använder snittkurs vecka 51 som vår köpkurs. Hur bra det gått vet vi den 9 januari.

AEROB - Förlorare. Visar tidiga tecken på vändning.
LUMISDB - Förlorare. Positiv insiderscore, översåld och närmar sig stöd.
HUSQB - Förlorare från årshögsta. Tekniskt positiv och positiv insiderscore.
GETIB - Förlorare från årshögsta. Tekniskt positiv på kort sikt.
AXIS - Förlorare från årshögsta. Tekniskt positiv.
CDON - Vinnare från årslägsta. Tekniskt positiv och positiv insiderscore.
VNIL - Vinnare. Tekniskt positiv.
ORX - Vinnare. Tekniskt positiv och positiv insiderscore.
ACTI - Vinnare. Tekniskt positiv.
KARO - Vinnare. Tekniskt positiv.

Resultat

Åtta av de tio nyårsraketerna steg från genomsnittskursen i vecka 51 till slutkurs 9 januari. Den genomsnittliga uppgången var 2,8 procent, lite svagare än OMXS-indexen som steg 3,8 % under samma period.

Många av aktierna anses fortfarande vara positiva och vi förväntar en vidare positiv utveckling i portföljen som helhet framöver i januari månad.

Ticker Kurs 12.12. Kurs v51 Kurs 30.12. Ändring Kurs 9.1. Ändring
AEROB 6,90 6,92 7,35 +6% 7,50 +8%
LUMISDB 25,15 25,95 27,50 +6% 28,08 +8%
HUSQB 37,16 36,98 38,72 +4% 39.38 +6%
GETIB 205,00 210,48 220,00 +4% 218,40 +4%
AXIS 215,50 219,46 223,80 +2% 225,00 +3%
CDON 28,60 29,80 31,60 +6% 30,20 +1%
VNIL 49,00 51,50 53,75 +4% 53,25 +3%
ORX 167,00 167,60 164,00 -2% 169,00 +1%
ACTI 71,75 71,05 69,50 -2% 70,25 -1%
KARO 0,73 0,74 0,73 -1% 0,70 -5%
Snitt +2,7% +2,8%
OMXS 399,68 408,75 423,66 +4,0% 424,09 +3,8%

Keywords: januarieffekt,nyårsraketer,Stockholmsbørsen.

Written by

Geir Linløkken
Head of Research and Analysis
at Investtech

Relaterad information

Nyårsraketer Oslo Børs 2014

Nyårsraketer Stockholm 2013

Årstidsvariationer Stockholm

Årets förlorare på Stockholmsbörsen:

PREC -60%
AEROB* -50%
STAR -37%
CASO -34%
SAS -32%
FINGB -31%
SMF -28%
LUMISDB* -25%
BOL -24%
SSABB -23%
... ...
HUSQB* -15%
GETIB* -15%
AXIS* -12%

Per 10 december jämfört med årshögsta. Över 5 miljoner kronor i genomsnittlig dagsomsättning. * Nyårsraket 2014.

Årets vinnare på Stockholmsbörsen:

ARCM +622%
STAR +614%
OPUS +415%
FINGB +369%
ETX +273%
ENRO +267%
ORX* +251%
PREC +213%
LUC +178%
NOKI +163%
VNIL* +154%
... ...
KARO* +147%
ACTI* +80%
CDON* +61%

Per 10 december jämfört med årslägsta. Över 5 miljoner kronor i genomsnittlig dagsomsättning. * Nyårsraket 2014.

"Investtech analyses the psychology of the market and gives concrete trading suggestions every day."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK
+