Insider barometer


Last week

83 % purchases
116 purchases
24 sales

Last month

88 % purchases
1077 purchases
142 sales

Last quarter

82 % purchases
1721 purchases
382 sales

Last year

78 % purchases
4742 purchases
1323 sales


Insiderbarometern visar förväntningar på aktiemarknaden baserat på vad insiders i bolagen gör. Om många insiders köper, samtidigt som få säljer, är förväntningarna höga. Om en övervägande del av insiders säljer aktier, är förväntningarna låga.

Insiderbarometern visar antalet insiderköp/insiderförsäljningar senaste veckan, månaden, kvartalet och året. Insiderköpen motsvarar den gröna delen, medan insiderförsäljning står för den röda. Beräkningarna är baserade på insideraffärer rapporterade via Finansinspektionen. Bara reella insiderköp/insiderförsäljningar ingår i underlaget för barometern. Underlaget baseras alltid bara på handel med aktier, och inte på exempelvis köp av optioner eller liknande.
Mer information om Insidersystemet.

 


 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK