67% treff på kjøpssignaler


Investtech.com, 19. september 2005.

En fersk forskningsrapport fra Investtech.com viser at kjøpssignaler fra rektangelformasjoner i aksjekurser slår til i 67% av tilfellene.

I teknisk aksjeanalyse studerer man investorenes oppførsel i markedet gjennom bruk av grafer. Målet er å predikere framtidig kursutvikling, slik at man kan redusere risikoen og øke forventet avkastning ved en investering. En viktig del av teknisk analyse er identifisering av spesielle geometriske kursformasjoner. Tanken er at disse beskriver den psykologiske tilstanden i markedet, og dermed indikerer den videre retningen på kursen.

Investtech.com har siden 1997 utviklet teknisk-analysesystemer basert på avansert matematikk og statistikk. Selskapet analyserer daglig over 25000 aksjer. Analysene inkluderer konkrete anbefalinger basert på chart med støtte og motstand, trendkanaler og formasjoner, modellporteføljer og screeningssystemer for stockpicking. Selskapet har utviklet automatiske programmer for identifikasjon av rektangelformasjoner og signaler fra disse.

Forskningssjef Geir Linløkken i Investtech.com har i en fersk forskningsrapport analysert prediksjonskraften til kjøpssignaler fra rektangelformasjoner. Linløkken har tatt utgangspunkt i et datasett bestående av 629 identifiserte kjøpssignaler fra rektangelformasjoner i perioden 1996 til 2004. Disse hadde en gjennomsnittlig lengde på 96 børsdager og en gjennomsnittlig høyde på 15 prosent.

-Vi har funnet svært interessante resultater, sier Linløkken, og viser til at hele 67 prosent av signalene fra rektangelformasjonene slo til.

Forskningsrapporten fra Investtech.com viser at bare 7% av signalene ble innfridd i løpet av dagen signalet ble utløst og den etterfølgende dagen, mens 53% ble innfridd i løpet av halve formasjonslengde og 76% i løpet av dobbel formasjonslengde.
-Det er positivt at det er så få som 7% etter én dag, sier Linløkken, da dette indikerer at investorer kan få god uttelling, selv om de ikke er veldig raske med å kjøpe seg inn. Etter halve formasjonslengden er imidlertid over 50% av signalene allerede er innfridd, så man bør heller ikke bør vente for lenge før man eventuelt kjøper en slik aksje.

Linløkken understreker at datasettet som undersøkelsen er basert på, anses som representativt for en gjennomsnittlig børsperiode i et gjennomsnittlig aksjemarked. Perioden på 9 år er relativt lang, og det har vært både oppgangsår og nedgangsår, samt flere perioder med sidelengs utvikling.
-Hvis vi antar at investorenes samlede psykologiske oppførsel i aksjemarkedet er konstant over tid, tror vi dermed at kjøpssignaler fra rektangelformasjoner vil gi tilsvarende resultater i framtiden, avslutter Linløkken.

Hele forskningsrapporten kan leses på
https://www.investtech.com/no/market.php?CountryID=1&p=info&fn=newsRecBuyStat0506&lang=NOR.


Figur 1. En rektangelformasjon med kjøpssignal. Kursen har i en periode beveget seg mellom to tilnærmet parallelle og horisontale linjer. Den nedre linjen kalles støttelinje og den øvre kalles motstandslinje. Når enten støtte- eller motstandslinjen brytes, sier teorien for teknisk analyse at kursen skal fortsette i samme retning minst like langt som rektangelet er høyt, noe som er illustrert med den grønne pilen. Dette nivået betegnes som formasjonens objektiv (target), og skal helst oppnås i løpet av en periode som er like lang som formasjonen.

 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK