Seizoenvariaties

Analyse van seizoenvariaties laat zien hoe een aandeel statistisch in de loop van een jaar varieëert. Sommige aandelen lijken een bijzonder positieve of negatieve koersontwikkeling te laten zijn in bijvoorbeeld de lente of herfst, of in bepaalde maanden. De analyses laten zien hoe de aandelenkoers wordt verwacht zich te ontwikkelen, als deze zich ontwikkelt zoals historisch de afgelopen jaren het geval is geweest.

Seizoensvoorspelling

Jaarstatistiek

De grafiek laat de gemiddelde koersontwikkeling en de standaardafwijking zien van een aandelenkoers. De blauwe lijn laat het gemiddelde zien. Het donkergrijze gebied laat een standaardafwijking zien, en het lichtgrijze gebied laat twee standaardafwijkingen zien. De periode waarover de statistiek is berekend, wordt onder de grafiek aangegeven.

Als we aannemen dat het aandeel een jaarlijks vaste ontwikkling heeft, met jaarlijkse statistische afwijkingen, laat de grafiek zien hoe de koersontwikkling de voorgaande drie maanden is geweest en hoe de ontwikkeling de komende zes maanden zal zijn.

De zwarte lijn is de reëele koersontwikkling de afgelopen drie maanden, en de zwarte punt is de laatste slotkoers.

Het gemiddelde per kalenderdag is berekend als een geometrisch model, zodat bijvoorbeeld +10 % en -9 %, 0 % als middenwaarde oplevert. De variantie in de estimator is berekend als de cumulatieve som van de variantie per datum, en de standaardafwijking is de wortel hiervan.

Let op: de lijn geeft een schatting aan de middelwaarde van de seizoen-aangepaste koersontwikkeling van het aandeel, en moet niet gebruikt worden als een directe voorspelling van de koerontwikkling de komende maanden. Er zijn grote koersbewegingen van jaar tot jaar, zowel opwaarts als neerwaarts van het gemiddelde.

Maandsstatistiek

Utvikling per måned

De grafiek laat zien hoe de aandelenkoers zich gemiddeld heeft gewijzigd in elk van de maanden van het jaar.

Jaarstatistiek

Jaarstatistiek

De grafiek laat zien hoe de aandelenkoers zich heeft ontwikkeld in een gemiddeld jaar, van 1 januari tot 31 december.

Jaarlijkse koerswijzigingen

De grafieken laten de koersontwikkeling zien voor ieder van de laatste vijf jaren. Er zijn grote variaties van jaar tot jaar. Jaren met een bijzondere positieve of negatieve ontwikkeling kunnen het gemiddelde sterk beïnvloeden. Het is aanbevolen om seizoenvoorspellingen met voorzichtigheid te gebruiken.

Gerelateerde artikelen

 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK
+