Mijn portefeuilles - Portefeuillestrategie

Het Mijn portefeuille-gereedschap geeft u een overzicht over de aandelen die u bezit of volgt, zodat u eenvoudig een vinger aan de pols kunt houden. Het gereedschap geeft u de mogelijkheid om eigen kopen en verkopen te registreren, het resultaat te berekenen, snel toegang te krijgen tot de analyses, en een grafische portefeuilleanalyse te zien.

Voor de meeste investeerders zal het nuttig zijn om een investeringsstrategie te formuleren. Deze dient richtlijnen te bevatten die beschrijven hoe de portefeuille opgebouwd zal worden wat betreft risico en potentiele winst, welke criteria ten grondslag zullen liggen aan koop- en verkoopbeslissingen, en richtlijnen voor hoe vaak de beleggingen zullen worden geevalueerd.

Strategien kunnen gebaseerd zijn op het aandeel van de dag, de top50, stijgende trends, of een combinatie van deze factoren. Bestudeer bijvoorbeeld de Modelportefeuille en de Traderportefeuille om te zien hoe wij denken dat portefeuilles voor middelgrote beleggers georganiseerd kunnen worden.

Een groot deel van de bewegingen in een portefeuille worden veroorzaakt door het actuele nieuwsbeeld. Dit kan grote uitslagen geven op korte termijn, maar is op de lange termijn meestal van minder belang. Een portefeuillestrategie gaat er om om kans en statistiek te gebruiken om op de lange termijn een goed resultaat te bereiken, en tegelijkertijd de kans op grote verliezen op de korte termijn te beperken. Investtechs grafische portefeuilleanalyse is een visueel gereedschap om risico-aspecten van de portefeuille te helpen begrijpen. Groene diagrammen zijn positief en rode zijn negatief.

 

Antal aandelen

De belangrijste parameter wat betreft het totale portefeuille-risico, is het aantal aandelen in de portefeuille. Een beperkt aantal aandelen, resulteert in een hoog portefeuillerisico. Om potentieel resultaat in verhouding tot risico te optimaliseren, is het voor veel beleggers aan te raden om een portefeuille te hebben van vijf tot 15 aandelen, van ongeveer gelijke grootte. Wil men een hoogst mogelijk resultaat, dient men een beperkt aantal aandelen te hebben, zodat men een hoge weging heeft in de aller beste aandelen. Dit geeft gelijkertijd een hoog risico voor verlies indien men de verkeerde aandelen kiest. Als men een groot aantal aandelen heeft, zal de portefeuille minder gevoelig zijn voor bewegingen in individuele aandelen, maar men verliest dan ook de mogelijkheid voor een heel sterk resultaat.

 

Antal aandelen, laag risico Antal aandelen, hoog risico
Laag risico: Een goede spreiding van het kapitaal over veel aandelen reduceert het portefeuillerisico. Hoog risico: Concentratie in een beperkt aantal aandelen geeft een portefeuille met een hoog risico, kwetsbaar voor bewegingen in een enkel aandeel, maar ook potentieel voor een erg goed resultaat.

 

Sektormix

Net als het aantal aandelen, dient men zich ook bewust te zijn van de sectormix van de portefeuille. Met een portefeuille van tien aandelen, zal het risico nog steeds hoog zijn indien alle aandelen in dezelfde sector zijn, bijvoorbeeld offshore of finance.

 

Teknische beoordelin

Een ander belangrijkt risicomoment is de technische toestand van de aandelen in de portefeuille. Onderzoek dat Investtech heeft gedaan op het gebied van trends, het belangrijkste aspect van een technische beoordeling, laat zien dat aandelen in stijgende trends het historisch beduidend beter doen dan aandelen in dalende trends. Aandelen die al technisch positief zijn, zijn echter vaak al behoorlijk veel gestegen. Daardoor treft men de bodem niet, en verliest veel van de potentiele winst. Zeker voor lange-termijn beleggers is het echter belangrijk om technisch positieve aandelen te hebben. Deze strategie ligt ten grondslag aan de Modelportefeuille.

 

Technisch positieve portefeuille Technisch gevarieerde portefeuille Technisch negatieve portefeuille
Een technisch positieve portefeuille: Groene vlakken geven aandelen aan die technisch positief zijn, waar beleggerspsychologie en trendontwikkeling een verdere stijging aangeven. Een technisch gevarieerde portefeuille: Een portefeuille kan samengesteld worden van een aantal aandelen die op de lange termijn positief zijn, terwijl men ook wedt op een aantal aandelen die vroege signalen geven van een positieve wending. Dit is vaak het geval met de Traderportefeuille. Het risico is relatief hoog, maar de potentiele winst ook. Een technisch negatieve portefeuille: Rode vlakken geven technisch negatieve aandelen aan. Deze liggen vaak in een vallende trend en hebben technische verkoopsignalen gegenereerd.

 

Individueel aandelenrisico

Het individuele risico van aandelen in een portefeuille is belangrijk voor het totale risico van de portefeuille. Het individuele risico wordt gemeten als volatiliteitsrisico (hoe veel het aandeel van dag tot dag schommelt) en liquiditeitsrisico (hoeveel het aandeel wordt verhandelt). Wenst men een hoog potentieel resultaat, moet men aandelen zoeken met een hoge volatiliteit. Ook het potentiele verlies wordt dan groot! Wenst men laag risico, moet men aandelen zoeken met een laag risico. Dan wordt ook de potentiele winst klein.

Laag risico Hoog risico
Laag risico: Beperkte koersschommelingen (volatilitet) en een goede omzet (liquiditeit) geven een laag risico. Hoog risico: Grote koersbewegingen geven een hoog risico. Pas speciaal op voor de Extreem-groep, waar een individueel aandeel een grote invloed kan hebben op het resultaat van de gehele portefeuille.

 

Insider trades

Noorse en Zweedse aandelen worden gerangeerd naar insider trades. In bedrijven die positief zijn wat betreft insider trades, hebben bestuursleden of sleutelmedewerkers aandelen gekocht. Dit is een signaal dat insiders menen dat het aandeel fundamenteel goedkoop is. Op dezelfde wijze zijn insider-verkopen een indicatie dat het aandeel duur is.

De insider-analyse van de portefeuille laat zien of men aan dezelfde kant als de insiders staat. Een groen diagram betekent dat de insiders kopers zijn in de portefeuilleaandelen, en een rood diagram laat zien dat ze verkopen.
 

Positieve insiders Negatieve insiders
Positieve insiders: Hier hebben insiders aandelen gekocht in de meeste portefeuille-bedrijven. Dit geeft een indicatie dat de bedrijven laag zijn geprijsd wat betreft fundamentele criteria, en dat de insiders een koersstijging verwachten. Negatieve insiders: Hier hebben de insiders aandelen verkocht in de meeste portefeuillebedrijven. Dit kan een teken zijn dat ze het risico hoog achten of dat ze een koerrsdaling verwachten.td>
 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK
Gratis test