Forskningsresultat: Köpsignal från rektangelformation

[This article is not yet translated to DUT. Showing untranslated version.]
En köpsignal från en rektangelformation indikerar att det efter en tids konsolidering blivit en övervikt av optimistiskt inställda investerare. Formationen kan antingen vara en fortsättnings-formation i en stigande trend eller en inverterande formation i en fallande trend.

Enligt Investtechs forskning har aktier med denna signal följts av en genomsnittlig årlig avkastning på 8,9 procentenheter jämfört med genomsnittlig börsutveckling.

 

Forskningsresultaten är baserade på 6.550 fall över 20 år på de norska och svenska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK