Forskningsresultat: RSI på låga nivåer

[This article is not yet translated to DUT. Showing untranslated version.]
Investtechs forskningsresultat på RSI strider mot den traditionella användningen av RSI, där man köper en aktie som har fallit mycket, utifrån tanken att denna är översåld och därför skall få en reaktion upp. Resultaten indikerar att RSI väl lämpas som en momentum-indikator, och att man bör undvika att köpa eller äga aktier med lågt momentum eftersom dessa följts av en genomsnittlig negativ meravkastning jämfört med genomsnittlig börsutveckling.

Investtechs forskning visar att den genomsnittliga aktiekursutvecklingen. efter att 21-dagars RSI passerar under 30, motsvarar en årlig meravkastning på -13,3 procentenheter jämfört med genomsnittlig börsutveckling.

 

Forskningsresultaten är baserade på 15.507 fall över 20 år på de nordiska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK