Forskningsresultater: Fallende trend brutt opp

[This article is not yet translated to DUT. Showing untranslated version.]
Brudd opp på fallende trender indikerer svakere falltakt eller en horisontal utvikling. Investtechs forskning viser at aksjer som har brutt opp fra fallende trendkanaler, har gitt en annualisert mindreavkastning på 0,1 % på mellomlang sikt. Bruddet opp signaliserer dermed sterkere kursutvikling, ettersom forskningen viser at aksjer i fallende trendkanaler har gitt 11,4 prosentpoeng annualisert mindreavkastning på mellomlang sikt.

 

Forskningsresultatene er basert på 14 663 tilfeller over 20 år i de nordiske markedene.

Sterke historiske resultater er ingen garanti for sterke framtidige resultater. Det er stor variasjon fra år til år, og man vil oppleve perioder med avvikende avkastning, også når statistikken tilsier klare sammenhenger.

 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK