Forskningsresultat: Brott upp från en stigande trendkanal

[This article is not yet translated to DUT. Showing untranslated version.]
Ett brott upp från en stigande trendkanal indikerar att optimismen kring bolagets kommande ekonomiska utveckling ökar kraftigt. Enligt Investtechs forskning har aktier med denna signal följts av en genomsnittlig årlig meravkastning på 14,7 procentenheter. Brottet indikerar därmed en starkare stigningstakt, då aktier i stigande trendkanaler följts av en genomsnittlig meravkastning på 7,8 procentenheter.

 

Forskningsresultaten är baserade på 6.263 fall över 20 år på de nordiska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK