Forskningsresultat: Stigande och fallande trender

[This article is not yet translated to DUT. Showing untranslated version.]
Trenden i en aktie ger en indikation om investerare är positiva eller negativa till bolagets kommande ekonomiska utveckling. Att identifiera rätt trendkanal kan vara svårt, men det är samtidigt mycket viktigt. Investtechs algoritmer identifierar den gällande trendkanalen helt objektivt och forskning visar att man bör äga aktier i stigande trendkanaler då dessa följts av en genomsnittlig årlig meravkastning på 7,8 procentenheter, jämfört med -11,4 procentenheter för aktier i fallande trendkanaler.

 

Forskningsresultaten är baserade på 54.698 fall över 20 år på de nordiska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK