Forskningsresultat: Signalstatistik

[This article is not yet translated to DUT. Showing untranslated version.]
Här hittar du en översikt av Investtechs forskningsresultat för köp- och säljsignaler i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Klicka på bilderna för att se forskningsvideon med mer information om varje köp- eller säljsignal.

Stigande trend
7,8 procentenheter i årlig meravkastning.

Fallande trend
Genomsnittlig avkastning på 11,8 procentenheter sämre än genomsnittlig börsutveckling.

Stigande och fallande trender
När man ser på en akties kursutveckling och letar efter en trend, är det lätt att man ser det man omedvetet önskar att se.

Brott upp från en stigande trendkanal
Genomsnittlig annualiserad meravkastning på 14,7 procentenheter

Brott ned från en fallande trendkanal
Genomsnittlig annualiserad avkastning på 11,8 procentenheter sämre än genomsnittlig börsutveckling.

h_TRBrD

Brott ned från en stigande trendkanal
Genomsnittlig årlig meravkastning på 7,8 procentenheter.

h_TFBrU

Brott upp från en fallande trendkanal
Genomsnittlig årlig meravkastning på -11,8 procentenheter.

Brott upp från en horisontell trendkanal
Genomsnittlig årlig meravkastning på 17,9 procentenheter.

Brott ned från en horisontell trendkanal
Genomsnittlig årlig meravkastning på -16,4 procentenheter.

Köpsignal från rektangelformation
Genomsnittlig årlig meravkastning på 8,9 procentenheter.

Säljsignal från rektangelformation
Genomsnittlig årlig meravkastning på -6,1 procentenheter.

Köpsignal från dubbelbotten-formation
Prediktionskraften är beroende av valet av tidsperspektiv.

Säljsignal från dubbeltopp-formation
Prediktionskraften är beroende av valet av tidsperspektiv.

Köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation
Prediktionskraften är beroende av valet av tidsperspektiv.

Säljsignal från en huvudskuldra-formation
Prediktionskraften är beroende av valet av tidsperspektiv.

Positiv volymbalans
Genomsnittlig annualiserad meravkastning på 4,7 procentenheter.

Negativ volymbalans
Genomsnittlig annualiserad meravkastning på -7,6 procentenheter.

Starkt positivt momentum
Genomsnittlig annualiserad meravkastning på 11,4 procentenheter.

Starkt negativt momentum
Genomsnittlig annualiserad meravkastning på -13,3 procentenheter.

 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK