Forskningsresultat: Köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation

[This article is not yet translated to DUT. Showing untranslated version.]
En köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation kan endast uppkomma efter en tid av nedåtgående kursutveckling. Formationen indikerar att det skett ett positivt skifte och att aktien inlett ett trendomslag.

Enligt Investtechs forskning är signalens prediktionskraft beroende av valet av tidsperspektiv. Signaler på kort-, medellång- och långsiktig kursgraf har resulterat i en genomsnittlig årlig meravkastning på -3,6 procentenheter, 1,7 procentenheter respektive 22,9 procentenheter jämfört med genomsnittlig börsutveckling.

 

Forskningsresultaten är baserade på 2.719 fall över 20 år på de norska och svenska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK