Forskningsresultat: RSI på höga nivåer

[This article is not yet translated to DUT. Showing untranslated version.]
Investtechs forskningsresultat på RSI strider mot den traditionella användningen av RSI, där man säljer en aktie som har stigit mycket, utifrån tanken att denna är överköpt och därför skall få en reaktion tillbaka. Resultaten indikerar att RSI väl lämpas som en momentum-indikator, av att den identifierar aktier med högt momentum, och att man genom att köpa dessa, kommer få en statistisk meravkastning långt över genomsnittlig börsavkastning.

Investtechs forskning visar att den genomsnittliga aktiekursutvecklingen, efter att 21-dagars RSI passerar över 70, motsvarar en årlig meravkastning på 11,4 procentenheter jämfört med genomsnittlig börsutveckling.

 

Forskningsresultaten är baserade på 24.208 fall över 20 år på de nordiska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK