Forskningsresultat: Negativ volymbalans

[This article is not yet translated to DUT. Showing untranslated version.]
Negativ volymbalans innebär att en aktie normalt faller på dagar med hög handelsvolym och stiger på dagar med låg handelsvolym. Negativ volymbalans förstärker säljsignaler och försvagar köpsignaler från andra typer av tekniska indikatorer.

Investtechs forskning visar att aktier med negativ 22-dagars volymbalans följts av en genomsnittlig årlig meravkastning på -7,6 procentenheter jämfört med genomsnittlig börsutveckling.

 

Forskningsresultaten är baserade på 11.303 fall över 20 år på de nordiska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK