67% träffsäkerhet på köpsignaler


Investtech.com, 10. oktober 2005.

En färsk forskningsrapport från Investtech.com visar att köpsignaler från rektangelformationer i aktiekurser har en träffsäkerhet på 67%.

I teknisk aktieanalys studerar man investerarnas uppträdande i marknaden genom att använda sig av grafer. Målet är att förutsäga den framtida kursutvecklingen, så att man kan reducera risken och öka den förväntade avkastningen i en investering. En viktig del av teknisk analys är att identifiera speciella, geometriska kursformationer. Tanken är att de beskriver det psykologiska tillståndet på marknaden, och därmed indikerar den vidare riktningen på kursen.

Investtech.com har sedan 1997 utvecklat system för teknisk analys baserad på avancerad matematik och statistik. Bolaget analyserar dagligen över 25000 aktier. Analyserna inkluderar konkreta rekommendationer baserade på grafer med stöd och motstånd, trendkanaler och formationer, modellportföljer och screeningssystem för stockpicking. Företaget har utvecklat automatiska program för identifikation av rektangelformationer och signaler från dessa.

Forskningschef Geir Linløkken i Investtech.com har i en färsk forskningsrapport analyserat prediktionskraften i köpsignaler från rektangelformationer. Linløkken har tagit utgångspunkt i en dataserie bestående av 629 identifierade köpsignaler från rektangelformationer i perioden 1996 till 2004. Dessa hade en genomsnittlig längd på 96 börsdagar och en genomsnittlig höjd på 15 procent.

-Vi har fått mycket intressanta resultat, säger Linløkken, och pekar på att hela 67 procent av signalerna från rektangelformationer infriades.

Forskningsrapporten från Investtech.com visar att bara 7% av signalerna infriades under den dagen signalen utlöstes och den efterföljande dagen, medan 53% infriades under halva formationslängden och 76% under dubbel formationslängd.
-Det är positivt att det är så få som 7% efter en dag, säger Linløkken, då detta indikerar att investerare kan få bra utdelning, även om de inte är väldigt snabba med att köpa in sig. Efter halva formationslängden har emellertid över 50% av signalerna infriats, så man bör inte heller vänta för länge innan man eventuellt köper en sådan aktie.

Linløkken understryker att dataserien som undersökningen har baserats på, anses som representativ för en genomsnittlig börsperiod i en genomsnittlig aktiemarknad. Perioden på 9 år är relativt lång, och den innehåller år med både uppgång och nedgång, samt flera perioder med sidledes utveckling.
-Om vi antar att investerarnas samlade psykologiska uppförande i aktiemarknaden är konstant över tid, så tror vi därmed att köpsignaler från rektangelformationer kommer att ge motsvarande resultat i framtiden, avslutar Linløkken.

Hela forskningsrapporten kan läsas på
http://www.investtech.com/se/market.php?CountryID=46&p=info&fn=newsRecBuyStat0506&lang=SWE.


Figur 1. En rektangelformation med köpsignal. Kursen har i en period rört sig mellan två närmast parallella och horisontella linjer. Den nedre linjen kallas stödlinje och den övre kallas motståndslinje. När antingen stöd- eller motståndslinjen bryts, så säger teorin för teknisk analys att kursen ska fortsätta i samma riktning minst lika långt som rektangeln är hög, något som illustreras med den gröna pilen. Denna nivån betecknas som formationens objektiv (target), och ska helst uppnås under en period som är lika lång som formationen.

 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK