Hovedindeksen (OSEBX.OL)

Siste sluttkurs: 863.22 (+1.33), 19. jul 2019
Automatisk teknisk analyse
Middels lang sikt
Anbefaling en til seks måneders sikt
Hold

Lav risiko

Likviditetsrisiko: LavVolatilitetsrisiko: Lav

Indikatorer 

Horisontal trend

Trendgulv ved 850.07 (-1.5%).
Trendtak ved 890.61 (+3.2%).
Annualisert stigningstakt -1%.

Sterkt positiv volumbalanse

VolBal22: 41

Nøytralt momentum

RSI21: 46

Formasjon under utvikling

Rektangel

Analyser


Kort

Middels

Lang

Totalt

Innside

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 19. jul 2019

Hovedindeksen ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer at investorene er usikre og venter på signaler om videre retning. Et brudd opp vil være et kjøpssignal, mens et brudd ned vil være et salgssignal. Indeksen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 845 poeng og motstand på 889 poeng. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Indeksen ligger mellom støtten ved cirka 852 poeng og motstanden ved cirka 868 poeng og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Hold (Score: -4)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-0.66%3 394.04+0.15%
1 uke-14.492.15%3 730.38-2.10%
1 måned40.535.19%4 157.79-0.27%
3 måneder-1.349.92%4 799.44-2.05%

Flere analyser av Hovedindeksen

chart Hovedindeksen (OSEBX) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart Hovedindeksen (OSEBX) Kort sikt
Kort sikt: Kjøp
chart Hovedindeksen (OSEBX) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Hold
chart Hovedindeksen (OSEBX) Lang sikt
Lang sikt: Svak kjøp
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK