Hovedindeksen (OSEBX.OL)

Siste sluttkurs: 917.82 (+1.80), 11. nov 2019
Automatisk teknisk analyse
Middels lang sikt
Anbefaling en til seks måneders sikt
Hold

Lav risiko

Likviditetsrisiko: LavVolatilitetsrisiko: Lav

Indikatorer 

Nøytral volumbalanse

VolBal22: 4

Positivt momentum

RSI21: 65

Analyser


Kort

Middels

Lang

Totalt

Innside

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 11. nov 2019

Hovedindeksen viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Indeksen har støtte ved cirka 892 poeng og motstand ved cirka 946 poeng. Indeksen anses teknisk nøytral på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Hold (Score: 15)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-0.69%3 622.52+0.20%
1 uke51.392.21%4 783.02+1.07%
1 måned3.605.33%4 907.86+4.45%
3 måneder13.879.56%4 622.53+9.55%

Flere analyser av Hovedindeksen

chart Hovedindeksen (OSEBX) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart Hovedindeksen (OSEBX) Kort sikt
Kort sikt: Kjøp
chart Hovedindeksen (OSEBX) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Hold
chart Hovedindeksen (OSEBX) Lang sikt
Lang sikt: Kjøp
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK